SIST EN 62282-3-200:2016

Oznaka standarda: SIST EN 62282-3-200:2016
Koda projekta: 58377
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Fuel cell technologies - Part 3-200: Stationary fuel cell power systems - Performance test methods (IEC 62282-3-200:2015)
Naslov (slovenski): Tehnologije gorivnih celic - 3-200. del: Nepremični elektroenergetski sistemi z gorivnimi celicami - Preskusne metode zmogljivosti (IEC 62282-3-200:2015)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 62282-3-200:2016 angleški jezik Active SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I09 - Imaginarni 09
ICS: 27.070
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jul-2016
Refer. št. objave: Sporocila 2016-07
Referenčna oznaka: EN 62282-3-200:2016
Področje projekta (angleško): This part of IEC 62282 covers operational and environmental aspects of the stationary fuel cell power systems performance. The test methods apply as follows: – power output under specified operating and transient conditions; – electrical and heat recovery efficiency under specified operating conditions; – environmental characteristics; for example, exhaust gas emissions, noise, etc. under specified operating and transient conditions. This standard does not provide coverage for electromagnetic compatibility (EMC). This standard does not apply to small stationary fuel cell power systems with electric power output of less than 10 kW which are dealt with IEC 62282-3-201. Fuel cell power systems may have different subsystems depending upon types of fuel cell and applications, and they have different streams of material and energy into and out of them. However, a common system diagram and boundary has been defined for evaluation of the fuel cell power system (see Figure 1). The following conditions are considered in order to determine the system boundary of the fuel cell power system: – all energy recovery systems are included within the system boundary; – all kinds of electric energy storage devices are considered outside the system boundary; – calculation of the heating value of the input fuel (such as natural gas, propane gas and pure hydrogen gas, etc.) is based on the conditions of the fuel at the boundary of the fuel cell power system.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda IEC 62282 zajema obratovalne in okoljske vidike zmogljivosti nepremičnih elektroenergetskih sistemov z gorivnimi celicami. Preskusne metode se uporabljajo, kot sledi: – izhodna moč pod navedenimi obratovalnimi in prehodnimi pogoji; – učinkovitost ponovnega pridobivanja električne in toplotne energije pod navedenimi obratovalnimi pogoji; – okoljske značilnosti, na primer emisije izpustov, hrupa, itn. pod navedenimi obratovalnimi in prehodnimi pogoji. Ta standard ne zajema elektromagnetne združljivosti (EMC). Ta standard se ne uporablja za majhne nepremične elektroenergetske sisteme z gorivnimi celicami z izhodno močjo električne energije, manjšo od 10 kW, ki so obravnavani v standardu IEC 62282-3-201. Elektroenergetski sistemi z gorivnimi celicami imajo lahko različne podsisteme, kar je odvisno od tipov gorivnih celic in njihove uporabe, ter različne pretoke materiala in energije v sisteme ter iz njih. Vendar za vrednotenje elektroenergetskega sistema z gorivnimi celicami sta določena diagram in meja splošnega sistema (glej sliko 1). Za določanje sistemske meje elektroenergetskega sistema z gorivnimi celicami se upoštevajo naslednji pogoji: – v sistemsko mejo so vključeni vsi sistemi za energetsko predelavo; – vse vrste naprav za shranjevanje električne energije so zunaj sistemske meje; – izračun vrednosti segrevanja vhodnega goriva (kot so zemeljski plin, propan in čisti vodik v plinastem stanju) temelji na pogojih goriva na meji elektroenergetskega sistema z gorivnimi celicami.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 62282-3-200:2012 - Tehnologije gorivnih celic - 3-200. del: Nepremični elektroenergetski sistemi z gorivnimi celicami - Preskusne metode zmogljivosti 01-Jun-2016


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi