SIST EN 621:2010

Oznaka standarda: SIST EN 621:2010
Koda projekta: 00180081
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Non-domestic gas-fired forced convection air heaters for space heating not exceeding a net heat input of 300 kW, without a fan to assist transportation of combustion air and/or combustion products
Naslov (slovenski): Plinski grelniki zraka s prisilno konvekcijo za gretje nestanovanjskih prostorov z imensko močjo do vključno 300 kW brez ventilatorja za zgorevalni zrak in/ali produkte zgorevanja
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 621:2010 angleški jezik Withdrawn SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: PLN - Plinske naprave za dom
ICS: 97.100.20
Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-feb-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-02
Razveljavitev: 01-jan-2020
Referenca razveljavitve: Sporocila 2020-01
Referenčna oznaka: EN 621:2009
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies the requirements and test methods for the safety and efficiency of nondomestic gas-fired air heaters not exceeding a net heat input of 300 kW with (an) atmospheric burner(s) and without a fan to assist the transportation of combustion air and/or flue gases, hereafter referred to as "appliances". This European Standard applies to Type B11, B41, C11 and C31 appliances intended for use in other than single unit residential dwellings. Provision of the heated air may be by means of ducting or may be directly into the heated space. This standard does not apply to: a) appliances intended for use in a single unit residential dwelling; b) appliances of the condensing type; c) appliances for outdoor installation; d) dual purpose air conditioning appliances (heating and cooling); e) appliances where the air is heated by an intermediate fluid; f) appliances with forced draught burners; g) appliances fitted with a manual or automatic means of adjusting the combustion air supply or the combustion products evacuation (including flue dampers); h) portable or transportable forced convection appliances; i) appliances having multiple heating units with a single draught diverter; j) appliances fitted with more than one flue outlet; k) appliances that are designed for continuous condensation within the flue system under normal operating conditions; l) appliances having combustion products evacuation ducts, POCEDs, that are non-metallic. This standard is applicable to appliances which are intended to be type tested. It also includes requirements concerning the evaluation of conformity, including factory production control, but these requirements only apply to POCEDs and their associated terminals.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa zahteve in preskusne metode za varnost in učinkovitost plinskih negospodinjskih grelnikov zraka, ki ne presegajo dovoda toplote 300 kW z atmosferskimi gorilniki in brez ventilatorja za zgorevalni zrak in/ali dimne pline, v nadaljevanju »aparatov«. Ta evropski standard velja za tipe aparatov B11, B41, C11 in C31, ki niso namenjeni za uporabo v posameznih enotah stanovanjskih objektov. Preskrbovanje s segretim zrakom lahko poteka preko vodov ali neposredno v prostor, ki se segreva. Ta standard ne velja za: a) aparate, namenjene za uporabo v posamezni enoti stanovanjskega objekta; b) aparate kondezacijskega tipa; c) aparate za zunanjo namestitev; d) aparate za klimatizacijo, ki imajo dvojni namen (segrevanje in hlajenje); e) aparate, kjer se zrak segreva z vmesno tekočino; f) aparate, ki imajo gorilnike na prisilni vlek; g) aparate, opremljene z ročnim ali avtomatskim sredstvom uravnavanja zalog zgorevalnega zraka ali praznjenje produktov izgorevanja (vključno z blažilniki dimnega plina); h) prenosne ali premične aparate s prisilno konvekcijo; i) aparate, ki imajo več grelnikov z enim preusmerjevalcem vleka; j) aparate, opremljene z več kot enim izhodom dimnega plina; k) aparate, ki so zasnovani za neprekinjeno kondenzacijo znotraj sistema za dimni plin pod običajnimi pogoji delovanja; l) aparate, ki imajo vode za praznjenje produktov izgorevanja, POCEDs, ki niso iz kovine. Ta standard velja za aparate, namenjene za tipsko preskušanje. Prav tako vsebuje zahteve glede ocenjevanja skladnosti, vključno s kontrolo proizvodnje, ki pa veljajo zgolj za POCEDs in z njimi povezane terminale.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 621:1999 - Plinski grelniki zraka s prisilno konvekcijo, za ogrevanje nestanovanjskih prostorov, z imensko močjo do vključno 300 kW, brez ventilatorja za zgorevalni zrak in/ali produkte zgorevanja 01-feb-2010
Nadomešča SIST EN 621:1999/A1:2002 - Plinski grelniki zraka s prisilno konvekcijo, za ogrevanje nestanovanjskih prostorov, z imensko močjo do vključno 300 kW, brez ventilatorja za zgorevalni zrak in/ali produkte zgorevanja - Dopolnilo A1 01-feb-2010
Nadomeščen z SIST EN 17082:2020 - Plinski grelniki zraka s prisilno konvekcijo za gretje stanovanjskih in nestanovanjskih prostorov z nazivno močjo do vključno 300 kW 01-jan-2020


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi