SIST ISO 16702:2012

Oznaka standarda: SIST ISO 16702:2012
Koda projekta: 042007
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Workplace air quality - Determination of total organic isocyanate groups in air using 1-(2-methoxyphenyl)piperazine and liquid chromatography
Naslov (slovenski): Kakovost zraka na delovnem mestu - Določevanje celotnih organskih izocianatnih skupin v zraku z uporabo 1-(2-metoksifenil)piperazina in tekočinske kromatografije
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ISO 16702:2012 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: KAZ - Kakovost zraka
ICS: 13.040.30
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Apr-2012
Refer. št. objave: Sporočila 2012-04
Referenčna oznaka: ISO 16702:2007
Področje projekta (angleško): This International Standard gives general guidance for the sampling and analysis of airborne organic isocyanate (NCO) compounds in workplace air. This International Standard is appropriate for a wide range of organic compounds containing isocyanate functional groups, including isocyanate monomers and prepolymers. Examples of aromatic monomers include toluene diisocyanate (TDI) (both 2,4- and 2,6-diisocyanatotoluene), naphthyl diisocyanate (NDI) (1,5-diisocyanatonaphthalene) and methylenebis(4-phenylisocyanate) [MDI, systematically named as di-(4-isocyanatophenyl)methane]. Examples of aliphatic monomers include isophorone diisocyanate (IPDI, systematically named as 1-isocyanato-3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexane), methylenebis(cyclohexylisocyanate) (hydrogenated MDI, HMDI) and 1,6-diisocyanatohexane (HDI) (also known as 1,6-hexamethylenediisocyanate). Monomers containing a single isocyanate moiety (e.g. methyl isocyanate, ethyl isocyanate, phenyl isocyanate, hexyl isocyanate) are produced during thermal degradation of polyurethanes, i.e. flame bonding and laser cutting. Isocyanate polymers, also called polyisocyanates, homopolymers, oligomers or prepolymers, are derived from the diisocyanate monomers by self-condensation or reaction with polyols. Polymeric diisocyanates are widely used in the polyurethanes, paints and coatings, and adhesives industries.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard podaja splošne napotke za vzorčenje in analizo organskih izocianatnih (NCO) spojin v zraku na delovnem mestu. Ta mednarodni standard je primeren za številne organske spojine, ki vsebujejo izocianatne funkcionalne skupine, vključno z monomeri in prepolimeri izocianata. Aromatski monomeri vključujejo na primer toluen diizocianat (TDI) (2,4- in 2,6-diizocianatotoluen), naftil diizocianat (NDI), (1,5-nafralen diizocianat) in metilenbis(4-fenilizocianat) [MDI, sistematično ime di-(4-izocianatofenil)metan]. Alifatski monomeri vključujejo na primer izoforon diizocianat (IPDI, sistematično ime 1-izocianato-3-izocianatometil-3,5,5-trimetilcikloheksan), metilenbis(cikloheksilizocianat) (hidrogenirani metilenbis(4-fenilizocianat), HMDI) in 1,6-diizocianatoheksan (znan tudi kot 1,6-heksametilendiizocianat). Monomeri, ki vsebujejo eno samo funkcionalno skupino izocianata (npr. metil izocianat, etil izocianat, fenil izocianat in heksil izocianat), nastajajo pri termičnem razpadu poliuretanov, tj. spajanju s plamenom in laserskem rezanju. Polimeri izocianata, ki se imenujejo tudi poliizocianati, homopolimeri, oligomeri ali prepolimeri, nastanejo pri samokondenzaciji monomerov diizocianata ali njihovi reakciji s polioli. Polimerni diizocianati se pogosto uporabljajo v proizvodnji poliuretanov, barv in premazov ter lepil.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST ISO 16702:2002 - Kakovost zraka na delovnem mestu – Določevanje celotnih izocianatnih skupin v zraku z uporabo 2-(1-metoksifenil)piperazina in tekočinske kromatografije 01-Apr-2012


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi