SIST-TS CEN/TS 17500:2022

Oznaka standarda: SIST-TS CEN/TS 17500:2022
Koda projekta: 00449001
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Quality of care and support for older persons
Naslov (slovenski): Kakovost oskrbe in pomoči za starejše
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TS CEN/TS 17500:2022 angleški jezik Active SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 03.120.99 11.020.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Feb-2022
Refer. št. objave: Sporocila 2022-02
Referenčna oznaka: CEN/TS 17500:2021
Področje projekta (angleško): The services specified in this document are health and social care services for older persons provided by healthcare and social care personnel. This document - specifies requirements and recommendations for services provided to the older person at home and in care homes, based on the older person's individual needs and preferences to assist self-determination, participation, and a safe and secure old age. - specifies requirements and recommendations for systematic approaches regarding the service provider’s ability to produce a good quality of care and support for the older person. - covers services irrespective of the legal form of ownership and whether the service is publicly or privately funded. - is applicable to care providers, regardless of structure, organization, ownership, size or type of the care services provided. - can be used by the service provider at all management levels in the organization to plan, lead, implement, maintain, evaluate and improve the quality of the service. - can be used by the provider for internal audits or self-assessment and/or external parties for certification/accreditation to assess the provider’s ability to meet the older person´s needs and expectations. - can be used to provide basic information for procurement and education. - does not cover standardization of medical devices and clinical guidelines.
Področje projekta (slovensko): V tem dokumentu so določene storitve zdravstvene in socialne oskrbe za starejše, ki jih izvaja zdravstveno in socialno osebje. Ta dokument: – določa zahteve in priporočila za storitve, ki se izvajajo za starejše v njihovem domačem okolju in domovih za ostarele na podlagi individualnih potreb oziroma preferenc glede samostojnega odločanja, sodelovanja ter varnosti v starosti; – določa zahteve in priporočila za sistematične pristope v zvezi s sposobnostjo izvajalca storitev, da starejšemu zagotovi kakovostno oskrbo in podporo; – zajema storitve ne glede na pravno obliko lastništva in ne glede na to, ali se storitev financira javno ali zasebno; – se uporablja za izvajalce oskrbe, ne glede na strukturo, organizacijo, lastništvo, velikost ali vrsto storitev oskrbe; – lahko izvajalec storitev uporablja na vseh ravneh upravljanja v organizaciji za načrtovanje, vodenje, izvajanje, vzdrževanje, vrednotenje in izboljšanje kakovosti storitve; – lahko izvajalec uporablja za notranje presoje ali samoocenjevanje oziroma ga lahko uporabljajo tretje osebe za certificiranje/akreditacijo in tako ocenijo sposobnost izvajalca, da lahko zadovolji potrebe in pričakovanja starejšega; – je mogoče uporabiti za zagotavljanje osnovnih informacij za namene preskrbe in izobraževanja; – ne zajema standardizacije medicinskih pripomočkov in kliničnih smernic.

Najbolje prodajani standardi