SIST EN 12409:2008+A1:2011

Oznaka standarda: SIST EN 12409:2008+A1:2011
Koda projekta: 00145072
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Plastics and rubber machines - Thermoforming machines - Safety requirements
Naslov (slovenski): Stroji za predelavo gume in plastike - Stroji za toplotno oblikovanje - Varnostne zahteve (vključno z dopolnilom A1)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 12409:2008+A1:2011 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VSN - Varnost strojev in naprav
ICS: 83.200
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Dec-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-12
Referenčna oznaka: EN 12409:2008+A1:2011
Področje projekta (angleško): This European Standard deals with all significant hazards, hazardous situations and events relevant to thermoforming machines for continuous sheet and single sheets of thermoplastics materials, when they are used as intended and under conditions of misuse which are foreseeable by the manufacturer (see Clause 4). A thermoforming machine may consist of a forming unit or a forming unit linked to one or more additional units. This standard covers the following units: - continuous sheet unwind unit; - single sheet feed unit; - material intake; - conveying equipment; - heating unit; - preheating unit; - edge heating unit; - component feeding/inserting unit; - forming station; - finishing station; - stacking station; - discharge station; - residual sheet winding unit; - sheet cutting unit. This European standard does not apply to units mounted upstream or downstream of the thermoforming machine: - which have a separate control system; and/or - are located separately. NOTE 1 This European Standard specifies requirements for machines supplied as a single forming unit or a number of units designed to operate as a single machine. Additional units that may be introduced at a later stage should be considered separately applying relevant standards and taking into account any hazards arising through their interaction with the thermoforming machine. This European Standard does not apply to units which are integrated into form, fill and seal machines. These are covered in EN 415-3:1999. This European standard does not apply to units which incorporate heating systems which are fuelled by gas. NOTE 2 Thermoforming machines generally do not create explosive atmospheres. In principle they therefore correspond with line F of Table 2 of the ATEX Guideline and consequently do not fall within the scope of Directive 94/9/EC. This European Standard is not applicable to thermoforming machines which are manufactured before the date of its publication as EN.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard obravnava vse velike nevarnosti, nevarne situacije in primere, ki se nanašajo na stroje za toplotno oblikovanje neprekinjenih plošč in enojnih plošč termoplastičnih materialov, kadar se uporabljajo, kot je predvideno, in pod pogoji napačne uporabe, ki jih predvidi proizvajalec (glej točko 4). Stroj za toplotno oblikovanje je lahko sestavljen iz enote za oblikovanje ali enote za oblikovanje, ki je povezana z eno ali več dodatnimi enotami. Ta standard zajema naslednje enote: - enote za odvijanje neprekinjenih plošč, - podajalne enote za enojne plošče, - dovod materiala, – transportno opremo, - grelne enote, - predgrelne enote, - enote za gretje robov, - enote za podajanje/vstavljanje komponent, - postaje za oblikovanje, - zaključne postaje, - postaje za zlaganje, - postaje za odpadke, - enote za navijanje ostanka plošč, - enote za striženje plošč. Ta evropski standard ne velja za enote, nameščene pred strojem za toplotno oblikovanje ali za njim: - ki imajo ločen nadzorni sistem in/ali - so nameščene ločeno. OPOMBA 1: Ta evropski standard določa zahteve za stroje, dobavljene kot enotna enota ali kot več enot, načrtovanih, da delujejo kot en stroj. Za dodatne enote, ki so lahko uvedene na poznejših stopnjah, je treba upoštevati ločeno uporabo ustreznih standardov in vse nevarnosti, ki bi lahko nastale z njihovo interakcijo s strojem za toplotno oblikovanje. Ta evropski standard ne velja za enote, ki so vgrajene v stroje za oblikovanje, polnjenje in pakiranje. Te so zajete v EN 415-3:1999. Ta evropski standard ne velja za enote, ki vsebujejo grelne sisteme, ki za gretje uporabljajo plin. OPOMBA 2: Stroji za toplotno oblikovanje običajno ne povzročajo eksplozivnih atmosfer. Načelno zato ustrezajo vrstici F preglednice 2 smernice ATEX ter posledično niso predmet Direktive 94/9/ES. Ta evropski standard ne velja za stroje za toplotno oblikovanje, izdelane pred datumom objave kot EN.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Konsolidira SIST EN 12409:2008/kprA1:2011 - Stroji za predelavo gume in plastike - Stroji za toplotno oblikovanje - Varnostne zahteve 01-Dec-2011
Nadomešča SIST EN 12409:2008 - Stroji za predelavo gume in plastike - Stroji za toplotno oblikovanje - Varnostne zahteve 01-Dec-2011


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi