SIST EN 16616:2015

Oznaka standarda: SIST EN 16616:2015
Koda projekta: 00216075
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Chemical disinfectants and antiseptics - Chemical-thermal textile disinfection - Test method and requirements (phase 2, step 2)
Naslov (slovenski): Kemična razkužila in antiseptiki - Termokemično razkuževanje tekstila - Preskusna metoda in zahteve (faza 2, stopnja 2)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 16616:2015 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi
ICS: 11.080.20 71.100.35
Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-10
Referenčna oznaka: EN 16616:2015
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies a test method and the minimum requirements for the microbicidal activity of a defined disinfection process for the treatment of contaminated linen. This procedure is carried out by using a washing machine as defined in Chapter 5.3.2.17 and refers to the disinfection step without prewash. This European Standard applies to areas and situations where disinfection is indicated. Such indications occur in patient care, for example: - in hospitals, in community medical facilities and in dental institutions; - in schools, kindergartens and nursing homes; - institutions where patients are accommodated, which could suffer from transmissible diseases; - other applications where hygienic treatment of linen is necessary (e.g. food processing, hotels, workwear e. g. from the pharmaceutical industry, laboratories, foodstuffs area or similar institutions). The method described is intended to determine the activity of commercial formulations or active substances under the conditions in which they are used. NOTE This method corresponds to a phase 2 step 2 test (Annex F).
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa preskusno metodo in minimalne zahteve za mikrobicidno delovanje definiranega postopka razkuževanja pri obdelavi kontaminiranega lanu. Ta postopek se izvaja z uporabo pralnega stroja, kot je določeno v poglavju 5.3.2.17, in se nanaša na korak razkuževanja brez predpranja. Ta evropski standard se uporablja za področja in primere, ko obstajajo indikacije za razkuževanje. Te indikacije se pojavljajo pri negi bolnikov, na primer: – v bolnišnicah, javnih zdravstvenih in zobozdravstvenih ustanovah; – v ambulantah šol, vrtcev in domov za starejše; – v institucijah, kjer so lahko nastanjeni pacienti, ki trpijo za prenosljivimi boleznimi; – pri drugih uporabah, kjer je zahtevana higienska obdelava lanu (npr. predelava hrane, hoteli, delovne obleke, na primer v farmacevtski industriji, laboratorijih, področjih z živili ali podobnih institucijah). Opisana metoda je namenjena določevanju dejavnosti komercialnih oblik ali aktivnih snovi pod pogoji, v katerih se uporabljajo. OPOMBA: Ta metoda ustreza preskusu stopnje 2 faze 2 (dodatek F).

Najbolje prodajani standardi