SIST EN 50637:2018

Oznaka standarda: SIST EN 50637:2018
Koda projekta: 25367
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Medical electrical equipment - Particular requirements for the basic safety and essential performance of medical beds for children
Naslov (slovenski): Medicinska električna oprema - Posebne zahteve za osnovno varnost in bistvene lastnosti medicinskih postelj za otroke
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 50637:2018 angleški jezik Active SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IEMO - Električna oprema v medicinski praksi
ICS: 11.140
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-01
Referenčna oznaka: EN 50637:2017
Področje projekta (angleško): This Standard applies to the BASIC SAFETY and ESSENTIAL PERFORMANCE of MEDICAL BEDS, hereafter referred to as MEDICAL BEDS as defined in 201.3.218, intended for CHILDREN as defined in 201.3.207, and ADULTS with atypical anatomy (ADULTS ranging outside the definition for ADULTS in 201.3.201). This standard applies to medical beds with nonadjustable and electrical / mechanical adjustable functions. This Standard applies to MEDICAL BEDS with an internal length of up to 180 cm suitable to a body length of 155 cm. NOTE 1 The limitation of 180 cm is in order to minimize the foreseeable misuse, of a parent sharing the bed with the child or that the bed will be used by an ADULT. If a manufacturer wishes to make a bed that can be used by both a child and an ADULT, e.g. length of 180 cm or more, then it will fulfil both EN 60601-2-52 and this particular standard. This Standard does not apply to MEDICAL BEDS intended for ADULTS as defined in 201.3.201 (covered by EN 60601-2-52). This Standard does not apply to : - incubators covered by EN 60601-2-19 ; - beds for children, covered by EN 716-1 and EN 716-2 ; - cribs and cradles covered by EN 1130 (all parts) ; - bunk beds and high beds, covered by EN 747-1 and 747-2. If a clause or subclause is specifically intended to be applicable to a MEDICAL BED only, or to ME SYSTEMS only, the title and content of that clause or subclause will say so. If that is not the case, the clause or subclause applies both to MEDICAL BEDS and to ME SYSTEMS, as relevant. HAZARDS inherent in the intended physiological function of MEDICAL BED or ME SYSTEMS within the scope of this standard are not covered by specific requirements in this standard except in 7.2.13 and 8.4.1 of EN 60601-1:2006. NOTE 2 See also 4.2 of EN 60601-1:2006. NOTE 3 Body length is measured from crown to sole. 1.2 Object The object of this particular standard is to establish particular BASIC SAFETY and ESSENTIAL PERFORMANCE requirements and test methods for MEDICAL BEDS as defined in 201.3.218 intended for CHILDREN as defined in 201.3.207. (...)
Področje projekta (slovensko): Ta standard se uporablja za OSNOVNO VARNOST in BISTVENE LASTNOSTI MEDICINSKIH POSTELJ (v nadaljevanju »MEDICINSKE POSTELJE«, kot je opredeljeno v točki 201.3.218), ki so namenjene ZA OTROKE, kot je opredeljeno v točki 201.3.207, in za ODRASLE z neznačilnimi anatomskimi lastnostmi (ODRASLI zunaj obsega opredelitve za ODRASLE v točki 201.3.201). Ta standard se uporablja za medicinske postelje z neprilagodljivimi in električno/mehansko prilagodljivimi funkcijami. Ta standard se uporablja za MEDICINSKE POSTELJE z notranjo dolžino do 180 cm, ki so primerne za dolžino telesa 155 cm. OPOMBA 1: Omejitev 180 cm je namenjena za zmanjšanje predvidljive nepravilne uporabe, npr. da si eden od staršev deli posteljo z otrokom ali da posteljo uporablja ODRASLA OSEBA. Če proizvajalec želi izdelati posteljo, ki jo lahko uporabljata otrok in ODRASLA OSEBA (npr. z dolžino 180 cm ali več), mora izpolniti zahteve standarda EN 60601-2-52 in tega standarda. Ta standard se ne uporablja za MEDICINSKE POSTELJE, namenjene za ODRASLE, kot je določeno v točki 201.3.201 (zajeto v standardu EN 60601-2-52). Ta standard se ne uporablja za: – inkubatorje, obravnavane v standardu EN 60601-2-19; – postelje za otroke, obravnavane v standardih EN 716-1 in EN 716-2; – jaslice in zibelke, obravnavane v standardu EN 1130 (vsi deli); – pograde in visoke postelje, obravnavane v standardih EN 747-1 in EN 747-2. Če je točka ali podtočka namenjena samo obravnavi MEDICINSKE POSTELJE, bo to zapisano v naslovu in vsebini te točke ali podtočke. Če ni zapisano, točka ali podtočka obravnava MEDICINSKE POSTELJE in ELEKTROMEDICINSKE SISTEME. Posebne zahteve tega standarda ne vključujejo temeljnih TVEGANJ pri predvideni fiziološki funkciji MEDICINSKE POSTELJE ali ELEKTROMEDICINSKIH SISTEMOV, ki spadajo na področje tega standarda, razen v točkah 7.2.13 in 8.4.1 standarda EN 60601-1:2006. OPOMBA 2: Glej tudi točko 4.2 standarda EN 60601-1:2006. OPOMBA 3: Dolžina telesa se meri od temena glave do podplata.

Najbolje prodajani standardi