SIST-TP CEN/TR 17005:2017

Oznaka standarda: SIST-TP CEN/TR 17005:2017
Koda projekta: 00350023
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Sustainability of construction works - Additional environmental impact categories and indicators - Background information and possibilities - Evaluation of the possibility of adding environmental impact categories and related indicators and calculation methods for the assessment of the environmental performance of buildings
Naslov (slovenski): Trajnostnost gradbenih objektov - Dodatne kategorije in kazalniki vplivov na okolje - Temeljne informacije in možnosti - Vrednotenje možnosti dodanih kategorij vplivov na okolje in sorodnih kazalnikov ter računske metode za ocenjevanje učinkov ravnanja z okoljem v stavbah
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TP CEN/TR 17005:2017 angleški jezik Active SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: TGO - Trajnostnost gradbenih objektov
ICS: 13.020.20 91.010.99
Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-02
Referenčna oznaka: CEN/TR 17005:2016
Področje projekta (angleško): This Technical Report (TR) has been developed by CEN/TC 350/WG 1 and WG 3 to provide a clear and structured view on the relevance, robustness and applicability of a predefined set of additional impact categories and related indicators for the assessment of the environmental performance of construction works, construction products and building materials. The TR describes the evaluation criteria that are used to determine, for these impact categories, the suitability of indicators and calculation method(s) for inclusion in the standards EN 15978 and EN 15804 (or other CEN/TC 350 standards as appropriate) in terms of their: a) relevance to: 1) the environment, 2) construction works, 3) construction products, and 4) EU policy; b) scientific robustness and certainty; and c) applicability of the impact assessment method(s). The additional impact categories examined in the TR are: - human toxicity and ecotoxicity; - particulate matter; - land use; - biodiversity; - water scarcity; and - ionizing radiation. Because EN 15978 and EN 15804 are founded on a life cycle approach, the impact categories, indicators and methods reviewed are predominantly based on their potential suitability for application in LCA. In relation to some of the areas of concern, however, where LCA methods might not be sufficiently robust or developed, some non-LCA based indicators and methods are also considered. Due to the scope of LCA used in the EN 15804 and EN 15978, impacts to users of buildings due to direct exposure to harmful emissions fall outside the scope of this TR. This falls under the scope of CEN/TC 351. Important information related to this aspect found during the development of this TR, is however mentioned in the TR. Uncertainty is an important issue in LCA. General assessment of the uncertainty related to impact assessment models is considered in the evaluation framework of this TR. However, the TR does not lay down a maximum uncertainty level to be considered acceptable in the context of the CEN standards EN 15804 and EN 15978, nor does it provide exact figures on uncertainties. Annex A of the TR provides a description of options that may be considered for incorporating selected impact categories/indicator in the standards EN 15978 and EN 15804. The TR recognizes and takes account of: - the work done by the European Commission, Joint Research Centre (EC-JRC), in the development of the International Reference Life Cycle Data System (ILCD) Handbook Recommendations, - other reports and scientific studies into the methods and application of the indicators reviewed, - findings of specific activities connected with this work such as of the CEN/TC 350 Workshop, held in Brussels on 24-25 June 2014.
Področje projekta (slovensko): To tehnično poročilo sta razvila CEN/TC 350/WG 1 in WG 3, da bi zagotovila jasen in strukturiran pogled na ustreznost, robustnost in uporabnost vnaprej določenega nabora dodanih kategorij vplivov in sorodnih kazalnikov za ocenjevanje učinkov gradbenih objektov, gradbenih del, gradbenih proizvodov in gradbenih materialov na ravnanje z okoljem. Tehnično poročilo opisuje merila vrednotenja za te kategorije vplivov, ki so uporabljena za določanje ustreznosti kazalnikov in računskih metod za vključitev v standardov EN 15978 in EN 15804 (ali drugih standardov CEN/TC 350, kot je ustrezno) in sicer glede: a) ustreznosti za: 1) okolje, 2) gradbena dela, 3) gradbene proizvode in 4) politiko EU; b) znanstvene robustnosti in varnosti; ter c) uporabnosti metod za ocenjevanje vplivov. Dodatne kategorije vplivov, obravnavane v tehničnem poročilu: - toksičnost za človeka in ekosisteme; - trdni delci; - raba zemljišč; - biotska raznovrstnost; - pomanjkanje vode; in - ionizirajoče sevanje. Ker standarda EN 15978 in EN 15804 temeljita na pristopu življenjskega cikla, pregledane kategorije vplivov, kazalniki in metode temeljijo predvsem na njihovi morebitni primernosti za uporabo pri oceni življenjskega cikla (LCA). V zvezi z nekaterimi zadevnimi področji, pri katerih metode ocene življenjskega cikla morda ne bodo dovolj robustne ali razvite, so obravnavani tudi nekateri kazalniki in metode, ki ne temeljijo na oceni življenjskega cikla. Zaradi obsega ocene življenjskega cikla, ki se uporablja v standardih EN 15804 in EN 15978, učinki na uporabnike stavb zaradi neposredne izpostavljenosti škodljivim emisijam ne sodijo na področje uporabe tega tehničnega poročila.

Najbolje prodajani standardi