SIST EN 62282-4-101:2014

Oznaka standarda: SIST EN 62282-4-101:2014
Koda projekta: 24869
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Fuel cell technologies - Part 4-101: Fuel cell power systems for propulsion other than road vehicles and auxiliary power units - Fuel cell power systems for electrically powered industrial trucks - Safety
Naslov (slovenski): Tehnologije gorivnih celic - 4-101. del: Elektroenergetski sistemi z gorivnimi celicami za pogone, razen pogonov cestnih vozil in pomožnih elektroenergetskih enot – Elektroenergetski sistemi z gorivnimi celicami za električno gnane industrijske kamione - Varnost (IEC 62282-4-101:2014)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 62282-4-101:2014 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I09 - Imaginarni 09
ICS: 27.070
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Dec-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-12
Razveljavitev: 01-Oct-2023
Referenca razveljavitve: Sporocila 2023-10
Referenčna oznaka: EN 62282-4-101:2014
Področje projekta (angleško): 1.1 This part of IEC 62282 covers safety requirements for fuel cell power systems intended to be used in electrically powered industrial trucks. 1.2 This standard is limited to electrically powered industrial trucks and is applicable to material-handling equipment, e.g. forklifts. 1.3 This standard applies to gaseous hydrogen-fuelled fuel cell power systems and direct methanol fuel cell power systems for electrically powered industrial trucks. 1.4 The following fuels are considered within the scope of this standard: – gaseous hydrogen – methanol. 1.5 This standard covers the fuel cell power system as defined in 3.8 and Figure 1. 1.6 This standard applies to d.c. type fuel cell power systems, with a rated output voltage not exceeding 150 V d.c. for indoor and outdoor use. 1.7 This standard covers fuel cell power systems whose fuel source container is permanently attached to either the industrial truck or the fuel cell power system. 1.8 The following are not included in the scope of this standard: – detachable type fuel source containers; – hybrid trucks that include an internal combustion engine; – reformer-equipped fuel cell power systems; – fuel cell power systems intended for operation in potentially explosive atmospheres; – fuel storage systems using liquid hydrogen.
Področje projekta (slovensko): 1.1 Ta del standarda EC 62282 zajema varnostne zahteve za elektroenergetske sisteme z gorivnimi celicami, namenjenimi za uporabo v električnognanih industrijskih kamionih. 1.2 Ta standard je omejem na električnognane industrijske kamione in velja za stroje za premikanje materiala, npr. viličarje. 1.3 Ta standard velja za elektroenergetske sisteme z gorivnimi celicami na uplinjeni vodik in elektroenergetske sisteme z gorivnimi celicami na metanol za električnognane industrijske kamione. 1.4 Naslednja goriva spadajo na področje uporabe tega standarda: – uplinjeni vodik, – metanol. 1.5. Ta standard zajema elektroenergetski sistem z gorivnimi celicami, kot je definiran v točki 3.8 in na sliki 1. 1.6 Ta standard se uporablja za enosmerne elektroenergetske sisteme z gorivnimi celicami z nazivno izhodno napetostjo manjšo od 150 V izmenične napetosti za uporabo v zaprtih prostorih in na prostem. 1.7 Ta standard zajema elektroenergetske sisteme z gorivnimi celicami, pri katerih je posoda za gorivo trajno pritrjena na industrijski kamion ali elektroenergetski sistem z gorivnimi celicami. 1.8 V področje uporabe tega standarda ni vključeno naslednje: – posode za gorivo, ki jih je mogoče odstraniti; – hibridni kamioni, ki imajo motor z notranjim izgorevanjem; – elektroenergetski sistemi z gorivnimi celicami, opremljeni z reformatorjem; – elektroenergetski sistemi z gorivnimi celicami. namenjeni za delovanje v potencialno eksplozivnih atmosferah; – sistemi za shranjevanje goriva, ki uporabljajo tekoči vodik.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran oSIST prEN IEC 62282-4-101:2021 - Tehnologije gorivnih celic - 4-101. del: Elektroenergetski sistemi z gorivnimi celicami za pogone, razen pogonov cestnih vozil in pomožnih elektroenergetskih enot (APU) - Elektroenergetski sistemi z gorivnimi celicami za električno gnane industrijske kamione - Varnost 24-Dec-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi