SIST EN 303-2:2017

Oznaka standarda: SIST EN 303-2:2017
Koda projekta: 00057040
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Heating boilers - Part 2: Heating boilers with forced draught burners - Special requirements for boilers with atomizing oil burners
Naslov (slovenski): Kotli za gretje - 2. del: Kotli z ventilatorskimi gorilniki - Posebne zahteve za kotle z razprševalnimi oljnimi gorilniki
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 303-2:2017 angleški jezik Active SIST-D: 48.40 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: PLN - Plinske naprave za dom
ICS: 27.060.10 91.140.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-12
Področje projekta (angleško): This standard is applicable to heating boilers in accordance with EN 303-1 up to a nominal heat output of 1 000 kW and EN 303-4 up to a nominal heat output of 70 kW with atomizing oil burners in accordance with EN 267 which are designed for operating with liquid fuels. This European Standard applies to low temperature boilers in accordance with EN 303 1/A1 and specifies the heating related requirements necessary for liquid fuels for low temperature boilers and the required additional duration test for oil fired low temperature boilers. The performance requirements of this standard apply to type testing to heating boilers (standard, low temperature and condensing boilers) which are tested on a test rig in accordance with the test code given in EN 304. This standard applies also to room sealed boilers as defined in EN 15035 regarding efficiency and emissions. This standard specifies the necessary heating technical requirements for heating boilers with liquid fuels. NOTE This Standard can also be used as the basis for evaluation of package boiler /burner units.
Področje projekta (slovensko): Ta standard se uporablja za kotle za gretje v skladu s standardom EN 303-1 do nazivne toplotne moči 1000 kW in standardom EN 303-4 do nazivne toplotne moči 70 kW z razprševalnimi oljnimi gorilniki v skladu s standardom EN 267, ki so zasnovani za delovanje s tekočimi gorivi. Ta evropski standard se uporablja za nizkotemperaturne kotle v skladu s standardom EN 303-1/A1 in določa z gretjem povezane zahteve, potrebne za tekoča goriva za nizkotemperaturne kotle in potreben dodatni preskus trajanja za naftne nizkotemperaturne kotle. Zahteve glede zmogljivosti v tem standardu veljajo za tipsko preskušanje za ogrevalne kotle (standardne, nizkotemperaturne in kondenzacijske kotle), ki se preskušajo na preskusni napravi v skladu s preskusno kodo, navedeno v standardu EN 304. Ta standard se glede učinkovitosti in emisij uporablja tudi za kotle za uporabo v zaprtih prostorih, kot je opredeljeno v standardu EN 15035. Ta standard določa potrebne tehnične zahteve glede ogrevanja za kotle za gretje s tekočimi gorivi. OPOMBA: Ta standard je mogoče uporabljati tudi kot osnovo za vrednotenje enot vodnih kotlov/gorilnikov.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 303-2:1999 - Kotli za gretje - 2. del: Kotli z ventilatorskimi gorilniki - Posebne zahteve za kotle z razprševalnimi oljnimi gorilniki 01-dec-2017
Nadomešča SIST EN 15034:2007 - Kotli za gretje – Oljni kondenzacijski kotli za gretje 01-dec-2017
Nadomešča SIST EN 15034:2007/AC:2008 - Kotli za gretje - Oljni kondenzacijski kotli za gretje - Popravek AC 01-dec-2017
Nadomešča SIST EN 303-2:1999/A1:2004 - Kotli za gretje - 2. del: Kotli z ventilatorskimi gorilniki - Posebne zahteve za kotle z razprševalnimi oljnimi gorilniki - Dopolnilo A1 01-dec-2017


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi