SIST EN 4660-002:2011

Oznaka standarda: SIST EN 4660-002:2011
Koda projekta: 04003272
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Aerospace series - Modular and Open Avionics Architectures - Part 002: Common Functional Modules
Naslov (slovenski): Aeronavtika - Modularne in odprte letalske elektronske arhitekture - 002. del: CFM
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 4660-002:2011 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 49.090
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Dec-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-12
Referenčna oznaka: EN 4660-002:2011
Področje projekta (angleško): 1.1 General This standard defines the functionality and principle interfaces for the Common Functional Module (CFM) to ensure the interoperability of Common Functional Modules and provides design guidelines to assist in implementation of such a CFM. It is one of a set of standards that define an ASAAC (Allied Standard Avionics Architecture Council) Integrated Modular Avionics System. This definition of interfaces and functionality allows a CFM design that is interoperable with all other CFM to this standard, that is technology transparent, that is open to a multi-vendor market and that can make the best use of COTS technologies. Although the physical organisation and implementation of a CFM should remain the manufacturer's choice, in accordance with the best use of the current technology, it is necessary to define a structure for each CFM in order to achieve a logical definition of the CFM with a defined functionality. This definition includes: - the Generic CFM, which defines the generic functionality applicable to the complete set of CFMs. The generic functionality is defined in 4.2; - the processing capability, which defines the unique functionality associated with each CFM type within the set. This functionality is defined in 4.4; - the logical and physical interfaces that enable CFMs to be interoperable and interchangeable, these are defined in Clause 6; - the functionality required by a CFM to support the operation of the System is defined in Clause 6. 1.2 Relationship with other ASAAC Standards The definition of the complete CFM is partitioned and is covered by the following ASAAC standards: - CFM Mechanical properties and physical Interfaces - ASAAC Standards for Packaging; - CFM Communication functions - ASAAC Standards for Software; - CFM Network interface - ASAAC Standards for Communications and Network; - CFM Software architecture - ASAAC Standards for Software; - CFM Functional requirements - This document.
Področje projekta (slovensko): 1.1 Splošno Ta standard določa funkcionalnost in glavne vmesnike za splošni funkcionalni modul (CFM), da zagotovi medobratovanje splošnih funkcionalnih modulov in podaja smernice za načrtovanje kot pomoč pri implementaciji takih CFM. Je eden izmed niza standardov, ki določajo integriran modularni letalski sistem ASAAC (Svet za povezane standarde letalske arhitekture). Ta definicija vmesnikov in funkcionalnosti dopušča načrt CFM, ki je interoperabilen z drugimi CFM v tem tehnološko preglednem standardu, odprt za trg z več dobavitelji in lahko kar najbolj izkoristi tehnologije COTS. Čeprav naj bosta fizična organizacija in implementacija CFM izbiri proizvajalca v skladu z najboljšo uporabo trenutne tehnologije, je treba določiti strukturo za vsak CFM, da dosežemo logično definicijo CFM z določeno funkcionalnostjo. Ta definicija vključuje: - splošni CFM, ki določa splošne funkcionalnosti, veljavne za celoten niz CFM. Splošna funkcionalnost je določena v 4.2, - zmožnost obdelave, ki določa unikatno funkcionalnost, povezano z vsakim tipom CFM znotraj niza. Ta funkcionalnost je določena v 4.4, - logične in fizične vmesnike, ki omogočajo, da so CFM interoperabilni in medsebojno izmenljivi; ti so določeni v točki 6, - funkcionalnost, ki jo potrebuje CFM, da podpira delovanje sistema, je opredeljena v točki 6. 1.2 Razmerje z drugimi standardi ASAAC Definicija celotnega CFM je razdeljena in zajeta v naslednjih standardih ASAAC: - mehanske lastnosti in fizični vmesniki CFM – standardi ASAAC za pakiranje, - komunikacijske funkcije CFM – standardi ASAAC za programsko opremo, - omrežni vmesnik CFM – standardi ASAAC za komunikacije in omrežje, - programska arhitektura CFM - standardi ASAAC za programsko opremo, - funkcionalne zahteve CFM – ta dokument.

Najbolje prodajani standardi