SIST EN 60730-1:2016

Oznaka standarda: SIST EN 60730-1:2016
Koda projekta: 23857
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Automatic electrical controls for household and similar use - Part 1: General requirements
Naslov (slovenski): Avtomatske električne krmilne naprave za uporabo v gospodinjstvu in za podobno uporabo - 1. del: Splošne zahteve
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 60730-1:2016 angleški jezik Active SIST-V: 203.28 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ISS EIT.NZG - Naprave za gospodinjstvo
ICS: 97.120
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Sep-2016
Refer. št. objave: Sporocila 2016-09
Referenčna oznaka: EN 60730-1:2016
Področje projekta (angleško): In general, this part of IEC 60730 applies to automatic electrical controls for use in, on, or in association with equipment for household and similar use. The equipment may use electricity, gas, oil, solid fuel, solar thermal energy, etc., or a combination thereof. NOTE 1 Throughout this standard the word "equipment" means "appliance and equipment." EXAMPLE 1 Controls for appliances within the scope of IEC 60335. This International Standard is applicable to controls for building automation within the scope of ISO 16484. This standard also applies to automatic electrical controls for equipment that may be used by the public, such as equipment intended to be used in shops, offices, hospitals, farms and commercial and industrial applications. EXAMPLE 2 Controls for commercial catering, heating and air-conditioning equipment. This standard is also applicable to individual controls utilized as part of a control system or controls which are mechanically integral with multifunctional controls having non-electrical outputs. EXAMPLE 3 Independently mounted water valves, controls in smart grid systems and controls for building automation systems within the scope of ISO 16484-2. This standard is also applicable to relays when used as controls for IEC 60335 appliances. Additional requirements for the safety and operating values of relays when used as controls for IEC 60335 appliances are contained in Annex U. NOTE 2 These requirements are referred to in the scope of IEC 61810-1. NOTE 3 This standard is intended to be used for the testing of any stand-alone relay which is intended to be used as a control of an appliance according to IEC 60335-1. It is not intended to be used for any other stand-alone relay, or to replace the IEC 61810 series of standards. This standard does not apply to automatic electrical controls intended exclusively for industrial process applications unless explicitly mentioned in the relevant part 2 or the equipment standard.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda IEC 60730 se na splošno uporablja za avtomatske električne krmilne naprave, ki se uporabljajo v opremi za gospodinjstvo in podobno uporabo, na njej ali v povezavi z njo. Za opremo se lahko samostojno ali v kombinaciji uporabljajo elektrika, plin, nafta, trdno gorivo, sončna toplotna energija itd. OPOMBA 1: Beseda »oprema« v tem standardu vključuje »naprave in opremo«. PRIMER 1: Krmiljenje naprav v okviru standarda IEC 60335. Ta mednarodni standard se uporablja za krmiljenje sistemov za avtomatizacijo stavb v okviru standarda ISO 16484. Ta standard se uporablja tudi za avtomatske električne krmilne naprave za opremo za javno uporabo, kot je oprema, namenjena za uporabo v trgovinah, pisarnah, bolnišnicah, na kmetijah ter za komercialno in industrijsko uporabo. PRIMER 2: Krmiljenje komercialne opreme za pripravo in dostavo hrane, ogrevanje in klimatizacijo. Ta standard se uporablja tudi za posamezne naprave, ki se uporabljajo kot del krmilnega sistema, ali naprave, ki so mehansko integrirane v večfunkcijske krmilne naprave brez električnih izhodov. PRIMER 3: Dodatno nameščeni ventili za vodo, krmilne naprave v sistemih pametnega omrežja in krmiljenje sistemov za avtomatizacijo stavb v okviru standarda ISO 16484-2. Ta standard se uporablja tudi za releje, kadar se uporabljajo za krmiljenje naprav iz standarda IEC 60335. Dodatne zahteve za varnost in delovne vrednosti relejev, kadar se uporabljajo za krmiljenje naprav iz standarda IEC 60335, so podane v dodatku U. OPOMBA 2: Te zahteve so navedene v standardu IEC 61810-1. OPOMBA 3: Ta standard je namenjen za uporabo pri preizkušanju katerega koli samostojnega releja, ki se uporablja za krmiljenje naprave v skladu s standardom IEC 60335-1. Ni namenjen uporabi za kateri koli drug samostojni rele ali kot zamenjava skupine standardov IEC 61810. Ta standard se ne uporablja za avtomatske električne krmilne naprave, namenjene izključno za industrijsko uporabo, razen če ni to izrecno navedeno v ustreznem 2. delu ali standardu za opremo.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Dopolnjen z SIST EN 60730-1:2016/A2:2022 - Avtomatske električne krmilne naprave za uporabo v gospodinjstvu in za podobno uporabo - 1. del: Splošne zahteve - Dopolnilo A2 17-Jul-2018
Nadomešča SIST EN 60730-1:2012 - Avtomatske električne krmilne naprave za uporabo v gospodinjstvu in za podobno uporabo - 1. del: Splošne zahteve 08-Nov-2011
Nadomešča SIST EN 60730-1:2012 - Avtomatske električne krmilne naprave za uporabo v gospodinjstvu in za podobno uporabo - 1. del: Splošne zahteve 07-Jun-2022
Revidiran SIST EN 60730-1:2012 - Avtomatske električne krmilne naprave za uporabo v gospodinjstvu in za podobno uporabo - 1. del: Splošne zahteve 06-May-2014
Revidiran kSIST FprEN IEC 60730-1:2022 - Avtomatske električne krmilne naprave - 1. del: Splošne zahteve 06-Oct-2020
Dopolnjen z SIST EN 60730-1:2016/A1:2019 - Avtomatske električne krmilne naprave - 1. del: Splošne zahteve 14-Jan-2015


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi