SIST EN 61881-1:2011

Oznaka standarda: SIST EN 61881-1:2011
Koda projekta: 22230
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Railway applications - Rolling stock equipment - Capacitors for power electronics - Part 1: Requirements, tests and general information (IEC 61881-1:2010)
Naslov (slovenski): Železniške naprave - Oprema voznih sredstev - Kondenzatorji za močnostno elektroniko - 1. del: Zahteve, preskusi in splošne informacije (IEC 61881-1:2010)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 61881-1:2011 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ŽEN - Železniške električne naprave
ICS: 31.060.70 45.040
Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-04
Referenčna oznaka: EN 61881-1:2011
Področje projekta (angleško): This part of IEC 61881 applies to capacitors for power electronics intended to be used on rolling stock. The rated voltage of capacitors covered by this part is limited to 10 000 V. The operating frequency of the systems in which these capacitors are used is usually up to 15 kHz, while the pulse frequencies may be up to 5 to 10 times the operating frequency. It distinguishes between AC and DC capacitors. They are considered as components mounted in enclosures. NOTE This standard covers an extremely wide range of capacitor technologies for numerous applications: overvoltage protection, DC and AC filtering, switching circuits, DC energy storage, auxiliary inverters, etc. Examples are given in Clause 9. The following are excluded from this standard: - capacitors for induction heat-generating plants operating at frequencies between 40 Hz and 24 000 Hz (see IEC 60110-1 and 60110-2); - capacitors for motor applications and the like (see IEC 60252-1 and IEC 60252-2); - capacitors to be used in circuits for blocking one or more harmonics in power supply networks; - small AC capacitors as used for fluorescent and discharge lamps (see IEC 61048 and IEC 61049); - capacitors for suppression of radio interference (see IEC 60384-14); - shunt capacitors for AC power systems having a rated voltage above 1 000 V (see IEC 60871-1 and IEC 60871-2); - shunt power capacitors of the self-healing type for AC systems having a rated voltage up to and including 1 000 V (see IEC 60831-1 and IEC 60831-2); - shunt power capacitor of the non self-healing type for AC systems having a rated voltage up to and including 1 000 V (see IEC 60931-1 and IEC 60931-2); - series capacitors for power systems (see IEC 60143-1, IEC 60143-2 and IEC 60143-3); - coupling capacitors and capacitors dividers (see IEC 60358); - capacitors for applications requiring energy storage/high current discharge such as photocopiers and lasers; - capacitors for microwave ovens; - capacitors for power electronics (see IEC 61071).
Področje projekta (slovensko): Ta del IEC 61881 velja za kondenzatorje za močnostno elektroniko, namenjeno uporabi pri voznih sredstvih. Ocenjena napetost kondenzatorjev, zajeta v tem delu, je omejena do 10.000 V. Delovne frekvence sistemov, v katerih so kondenzatorji uporabljeni, so običajno do 15 kHz, medtem ko so pulzne frekvence lahko od 5- do 10-krat večje od delovnih frekvenc. Razlikuje med kondenzatorji z izmeničnim tokom in enosmernim tokom. Štejejo se kot sestavni deli, vgrajeni v ohišja. OPOMBA Ta standard zajema izjemno širok razpon tehnologij kondenzatorjev za različne uporabe: prenapetostna zaščita, filtriranje za enosmerni tok in izmenični tok, komutirana vezja, shranjevanje enosmerne energije, pomožni razsmerniki itd. Primeri so podani v klavzuli 9. Iz tega standarda so izvzeti: – kondenzatorji za obrate z indukcijsko proizvodnjo toplote, ki delujejo pri frekvencah med 40 Hz in 24.000 Hz (glej IEC 60100-1 in 60110-2); – kondenzatorji za uporabo v motorjih in podobno uporabo (glej IEC 60252-1 in IEC 60252-2); – kondenzatorji za uporabo v vezjih za blokiranje enega ali več harmonik v omrežnem napajanju; – majhni kondenzatorji za izmenični tok, kot se uporabljajo v fluorescenčnih lučeh in sijalkah (glej IEC 61048 in 61049); – kondenzatorji za dušenje radijskih motenj (glej IEC 60384-14); – ranžirni kondenzatorji za sisteme z izmeničnih tokom, ki ima ocenjeno napetost na 1000 V (glej IEC 60871-1 in IEC 60871-2); – ranžirni kondenzatorji samo okrevalne vrste za sisteme z izmeničnim tokom, ki imajo ocenjeno napetost do vključno z 1000 V (glej IEC 60831-1 in IEC 60831-2); – ranžirni kondenzatorji, ki niso samo okrevalne vrste, za sisteme z izmeničnim tokom, ki imajo ocenjeno napetost do vključno z 1000 V (glej IEC 60931-1 in IEC 60931-2); – serijski kondenzatorji za sisteme napajanja (glej IEC 60143-1, IEC 60143-2 in IEC 60143-3); - sklopni kondenzatorji in ločevalniki kondenzatorjev (glej IEC 60358); - kondenzatorji za aplikacije, ki potrebujejo shranjevanje energije/razelektritev pri visokih napetostih kot fotokopirni stroji in laserji; – kondenzatorji za mikrovalovne pečice; - kondenzatorji za močnostno elektroniko (glej IEC 61071).
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST EN 61881:2001 - Železniške naprave – Oprema voznih sredstev – Kondenzatorji za močnostno elektroniko (IEC 61881:1999) 07-jan-2014
Nadomešča SIST EN 61881:2001 - Železniške naprave – Oprema voznih sredstev – Kondenzatorji za močnostno elektroniko (IEC 61881:1999) 01-apr-2011


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi