SIST-TP CEN/TR 16496:2013

Oznaka standarda: SIST-TP CEN/TR 16496:2013
Koda projekta: 00351004
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Construction Products - Assessment of release of dangerous substances - Use of harmonised horizontal assessment methods
Naslov (slovenski): Gradbeni proizvodi - Ocenjevanje sproščanja nevarnih snovi - Uporaba harmoniziranih horizontalnih metod ocenjevanja
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TP CEN/TR 16496:2013 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: NES - Nevarne snovi
ICS: 13.020.99 91.100.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Dec-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-12
Referenčna oznaka: CEN/TR 16496:2013
Področje projekta (angleško): The Construction Products Directive 89/106/EEC (CPD) contained six essential requirements for works that gave rise to a number of 'essential characteristics' for products that had to be covered by European Technical Specifications (ETS) for construction products (harmonised European Standards (CEN) and European Technical Approvals (EOTA)). As derogation from this rule, essential requirement No 3 “Hygiene, health and the environment” (ER3) was dealt with via a convention in the ETS which did not take it directly into account, mainly due to the absence of European harmonised test methods. In order to solve this problem, the European Commission gave CEN, the European Committee for Standardization, a mandate (M/366) in 2005 to develop European harmonised test methods for the assessment of release or emission of dangerous substances from construction products.
Področje projekta (slovensko): Direktiva o gradbenih proizvodih 89/106/EGS (CPD) je zajemala šest bistvenih zahtev za dela, iz katerih je nastalo več »bistvenih lastnosti« za proizvode, ki so jih morale vsebovati evropske tehnične specifikacije (ETS) za gradbene proizvode (harmonizirani evropski standardi (CEN) in evropska tehnična soglasja (EOTA)). Kot odstopanje od tega pravila je bila bistvena zahteva št. 3 »Higiena, zdravstvo in varstvo okolja« obravnavana prek konvencije v evropski tehnični specifikaciji, ki je ni upoštevala neposredno, in sicer zlasti zaradi odsotnosti evropskih harmoniziranih preskusnih metod. Da bi odpravila to težavo, je komisija Evropskemu komiteju za standardizacijo CEN leta 2005 podelila mandat (M/366) za pripravo evropskih harmoniziranih preskusnih metod za ocenjevanje sproščanja ali emisij nevarnih snovi iz gradbenih proizvodov.

Najbolje prodajani standardi