SIST EN IEC 60118-16:2022

Oznaka standarda: SIST EN IEC 60118-16:2022
Koda projekta: 68541
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Electroacoustics - Hearing aids - Part 16: Definition and verification of hearing aid features (IEC 60118-16:2022)
Naslov (slovenski): Elektroakustika - Slušni pripomočki - 16. del: Opredelitev in preverjanje lastnosti slušnega aparata (IEC 60118-16:2022)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN IEC 60118-16:2022 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I11 - Imaginarni 11
ICS: 11.180.15 17.140.50
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jun-2022
Refer. št. objave: Sporocila 2022-06
Referenčna oznaka: EN IEC 60118-16:2022
Področje projekta (angleško): This part of IEC 60118 gives definitions for common hearing aid features such as noise reduction or feedback reduction, etc. Only acoustical inputs are considered. Binaural features are currently not covered in this document. In addition, measurement procedures are described to verify hearing aid features. The objective is not to evaluate the performance of features but to verify their existence and functionality. Furthermore, definitions and procedures are kept as general as possible so that this document can be applied to various types of hearing aids, e.g. air conduction hearing aids or bone conduction hearing aids. To this end, the general definition for hearing aid of IEC 60118-0:2015 is adopted, and this document does not refer to any specific ear simulator or acoustic coupler but uses a general definition of a coupler. However, if a general view is not applicable or leads to unclear or complex wording, the situation for an air conduction hearing aid is considered, only. Nevertheless, in Clause 4, an explanation is given on how this document can be applied to hearing aids which do not use air conduction.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda IEC 60118 podaja opredelitve za običajne funkcije slušnega aparata, kot je zmanjšanje hrupa ali zmanjševanje odmeva itd. Obravnavani so samo akustični vhodi. Binavralne funkcije trenutno niso zajete v tem dokumentu. Opisani pa so postopki merjenja za preverjanje funkcij slušnega aparata. Cilj ni vrednotenje učinkovitosti funkcij, temveč preverjanje njihovega obstoja in delovanja. Opredelitve in postopki so toliko splošni, da se dokument lahko uporablja za različne vrste slušnih pripomočkov, npr. slušne aparate, ki delujejo na podlagi prevajanja zvoka po zraku, ali kostno prevodne slušne aparate. V ta namen je uveljavljena splošna opredelitev slušnega aparata iz standarda IEC 60118-0:2015 in ta dokument se ne navezuje na noben določen ušesni simulator ali akustični spojnik, ampak uporablja splošno opredelitev spojnika. Če pa splošni opis ni uporaben ali je zaradi tega besedilo nejasno ali zapleteno, se obravnava samo situacija za slušni aparat, ki deluje na podlagi prevajanja zvoka po zraku. Kljub temu pa je v točki 4 podano pojasnilo, kako je mogoče ta dokument uporabiti za slušne aparate, ki ne delujejo na podlagi prevajanja zvoka po zraku.

Najbolje prodajani standardi