SIST-TS CEN/TS 15472:2016

Oznaka standarda: SIST-TS CEN/TS 15472:2016
Koda projekta: 00331106
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Postal services - Method for measurement of parcel transit time for cross-border parcels within the European Union and EFTA using Tracking and Tracing
Naslov (slovenski): Poštne storitve - Metode za merjenje tranzitnih časov za pakete v čezmejnem prometu v Evropski Uniji in državah EFTA s sistemom sledenja pošiljkam
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TS CEN/TS 15472:2016 angleški jezik Active SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 03.240
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jun-2016
Refer. št. objave: Sporocila 2016-06
Referenčna oznaka: CEN/TS 15472:2016
Področje projekta (angleško): Method for measurement of parcel transit time for cross-border parcels is mainly from an e-merchant perspective, especially for small and medium-sized companies. Based on an earlier study, the method will be based on events of the track and trace process. Events used need to be kept simple and transparent for the measurement of the complex matrix of the flows between European countries. The last part of the process (delivery options) is dependent on the country and on its historical development of postal and logistic operators - this part of the logistics process is currently too complex for simple measurement. Therefore the Technical Specification (TS) will focus on the main part of the process: from entrance (hand over) in the logistics chain to the first attempt of delivery. (...) The Technical Specification should: - be technically and supplier neutral; - not be limited to postal operators but open to all operators transporting parcels; - take into account events relevant for the customer’s (sender or receiver) needs; - define calculation rules; - be easy to implement. This Technical Specification does not set quality of service standards or targets.
Področje projekta (slovensko): Metoda za merjenje tranzitnih časov za pakete v čezmejnem prometu, pretežno z vidika e-trgovcev, zlasti za mala in srednje velika podjetja. Glede na preteklo raziskavo bo metoda temeljila na dogodkih procesa spremljanja in sledenja. Dogodki, ki bodo uporabljeni, morajo biti enostavni in pregledni, da se z njimi lahko meri zapleteno matrico tokov med evropskimi državami. Zadnji del procesa (možnosti dostave) je odvisen od države in njene pretekle razvitosti poštnih in logističnih operaterjev – ta del logističnega procesa je trenutno prezahteven za enostavno merjenje. Zato se tehnična specifikacija (TS) osredotoča na glavni del procesa: od vstopa (predaja) v logistično verigo do prvega poskusa dostave. (...) Ta tehnična specifikacija: – naj bi bila neodvisna z vidika tehnologije in dobaviteljev; – naj ne bi bila omejena na poštne operaterje, temveč naj bi bila dostopna vsem operaterjem, ki prevažajo pakete; – naj bi upoštevala dogodke, pomembne v skladu s potrebami stranke (pošiljatelja ali prejemnika); – naj bi opredelila pravila za izračunavanje; – naj bi bila enostavna za implementacijo. Ta tehnična specifikacija ne določa standardov ali ciljev kakovosti storitev.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST-TP CEN/TR 15472:2007 - Poštne storitve - Merjenje časa prenosa paketov z uporabo sistema sledenja "track and trace" 01-Jun-2016
Nadomešča SIST-TP CEN/TR 15472:2007 - Poštne storitve - Merjenje časa prenosa paketov z uporabo sistema sledenja "track and trace" 08-Jun-2022


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi