SIST EN 16603-10:2018

Oznaka standarda: SIST EN 16603-10:2018
Koda projekta: JT005006
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Space engineering - System engineering general requirements
Naslov (slovenski): Vesoljska tehnika - Sistemskotehnične splošne zahteve
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 16603-10:2018 angleški jezik Active SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 49.140
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-07
Referenčna oznaka: EN 16603-10:2018
Področje projekta (angleško): This standard specifies the system engineering implementation requirements for space systems and space products development. Specific objectives of this standard are: • to implement the system engineering requirements to ensure a firm technical basis and to minimize technical risk and cost for space systems and space products development; • to specify the essential system engineering tasks, their objectives and outputs; • to implement integration and control of engineering disciplines and lower level system engineering work; • to implement the “customer-system-supplier model” through the development of systems and products for space applications. This Standard is intended to apply to all space systems and product, at any level of the system decomposition, including hardware, software, procedures, man-in-the-loop, facilities and services. Through the document and its annexes the requirements however apply as they are to complex systems only; for lower level elements tailoring is necessary. Specific requirements related to system engineering, like technical specification, verification, and testing are specified in dedicated documents and standards within the set of ECSS system engineering standards ECSS-E-ST-10-XX. Discipline or element specific engineering implementation requirements are covered in dedicated ECSS standards. These standards are based on the same principles, process and documentation model. The applicability of each these standards can therefore not be considered in isolation from the others. ECSS-E-HB-10 “System engineering guidelines” contains guidelines related to this standard, including a description of the reference system engineering process for a space system and its products. NOTE 1 The term “Discipline” is defined in ECSS-M-ST-10, as “a specific area of expertise within a general subject”. The name of the discipline normally indicates the type of expertise, e.g. in the ECSS system mechanical engineering, software and communications are disciplines within the engineering domain. NOTE 2 The requirements on the system engineering process are gathered in this standard; specific aspects of the SE process are further elaborated in dedicated standards. This standard may be tailored for the specific characteristic and constrains of a space project in conformance with ECSS-S-ST-00.
Področje projekta (slovensko): Ta standard določa zahteve za izvajanje sistemskega inženiringa za vesoljske sisteme in razvoj vesoljskih izdelkov. Namen tega standarda je zlasti: • izvajanje zahtev za sistemski inženiring z namenom zagotavljanja trdne tehnične podlage in zmanjševanja tehničnih tveganj in stroškov vesoljskih sistemov ter razvoja vesoljskih izdelkov; • določanje bistvenih nalog sistemskega inženiringa ter njihovih ciljev in rezultatov; • izvajanje povezovanja in nadzora nad različnimi inženirskimi disciplinami in dela v zvezi s sistemskim inženiringom na nižji ravni; • izvajanje »modela odjemalec-sistem-dobavitelj« s pomočjo razvoja sistemov in izdelkov za vesoljske aplikacije. Ta standard je namenjen za uporabo pri vseh vesoljskih sistemih in izdelkih, na kateri koli ravni razstavljanja sistema, vključno s strojno opremo, programsko opremo, postopki, modeli z vključitvijo človeka, objekti in storitvami. V celotnem dokumentu in njegovih dodatkih zahteve kot take veljajo samo za kompleksne sisteme; za elemente nižje ravni je potrebna prilagoditev. Posebne zahteve v zvezi s sistemskim inženiringom, kot so tehnične specifikacije, preverjanje in preskušanje, določajo namenski dokumenti in standardi v sklopu standardov ECSS za sistemski inženiring ECSS-E-ST-10-XX. Zahteve za izvajanje inženiringa, vezanega na discipline ali elemente, so zajete namenskih standardih ECSS. Navedeni standardi temeljijo na enakih načelih, procesu in modelu dokumentiranja. Zato uporabnosti posameznega standarda ni mogoče presojati ločeno od ostalih standardov. Dokument ECSS-E-HB-10 »Smernice za sistemski inženiring« vsebuje smernice, ki se navezujejo na ta standard, vključno z opisom postopka inženiringa za vesoljski sistem in njegove izdelke. OPOMBA 1: izraz »disciplina« je v standardu ECSS-M-ST-10 opredeljen kot »določeno strokovno področje v okviru splošne tematike«. Iz imena discipline je običajno razvidna vrsta strokovnega znanja, npr. v okviru mehanskega inženiringa sistema ECSS sta programska oprema in komunikacije disciplini s področja inženiringa. OPOMBA 2: v tem standardu so zajete zahteve za postopek sistemskega inženiringa; posebni vidiki postopka sistemskega inženiringa so natančneje določeni v namenskih standardih. Ta standard se lahko prilagodi posameznim lastnostim in omejitvam vesoljskega projekta v skladu s standardom ECSS-S-ST-00.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 14514:2005 - Standardi v vesoljski tehniki – Analiza funkcij sistema 25-apr-2018
Revidiran SIST EN 14514:2005 - Standardi v vesoljski tehniki – Analiza funkcij sistema 03-avg-2016
Nadomešča SIST EN 14607-7:2005 - Vesoljska tehnika – Mehanika - 7. del: Mehanski deli 25-apr-2018
Revidiran SIST EN 13292:2000 - Space engineering standards - Policy and principles 03-avg-2016
Nadomešča SIST EN 13292:2000 - Space engineering standards - Policy and principles 25-apr-2018
Revidiran SIST EN 14607-7:2005 - Vesoljska tehnika – Mehanika - 7. del: Mehanski deli 03-avg-2016


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi