SIST EN 62740:2015

Oznaka standarda: SIST EN 62740:2015
Koda projekta: 25239
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Root cause analysis (RCA) (IEC 62740:2015)
Naslov (slovenski): Analiza izvornih razlogov (RCA) (IEC 62740:2015)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 62740:2015 angleški jezik Active SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I11 - Imaginarni 11
ICS: 03.120.01 29.020
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Sep-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-09
Referenčna oznaka: EN 62740:2015
Področje projekta (angleško): This International Standard describes the basic principles of root cause analysis (RCA) and specifies the steps that a process for RCA should include. This standard identifies a number of attributes for RCA techniques which assist with the selection of an appropriate technique. It describes each RCA technique and its relative strengths and weaknesses. RCA is used to analyse the root causes of focus events with both positive and negative outcomes, but it is most commonly used for the analysis of failures and incidents. Causes for such events can be varied in nature, including design processes and techniques, organizational characteristics, human aspects and external events. RCA can be used for investigating the causes of non-conformances in quality (and other) management systems as well as for failure analysis, for example in maintenance or equipment testing. RCA is used to analyse focus events that have occurred, therefore this standard only covers a posteriori analyses. It is recognized that some of the RCA techniques with adaptation can be used proactively in the design and development of items and for causal analysis during risk assessment; however, this standard focuses on the analysis of events which have occurred. The intent of this standard is to describe a process for performing RCA and to explain the techniques for identifying root causes. These techniques are not designed to assign responsibility or liability, which is outside the scope of this standard.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard opisuje osnovne principe analize izvornih razlogov (RCA) in določa korake, ki jih mora proces analize izvornih razlogov vključevati. Ta standard opredeljuje več lastnosti tehnik RCA, ki so v pomoč pri izbiri primerne tehnike. Vsebuje opis vseh RCA tehnik ter njihovih prednosti in slabosti. RCA se uporablja za analizo izvornih razlogov ključnih dogodkov s pozitivnimi in negativnimi rezultati, vendar se najpogosteje uporablja za analizo okvar in incidentov. Razlogi za take dogodke se lahko razlikujejo, mednje pa spadajo procesi in tehnike načrtovanja, organizacijske lastnosti, človeški dejavniki in zunanji dogodki. RCA se lahko uporablja za iskanje vzrokov za neskladnosti pri sistemih vodenja kakovosti (in drugih sistemih vodenja), kot tudi za analizo okvar, na primer pri vzdrževanju in preskušanju opreme. RCA se uporablja za analizo ključnih dogodkov, ki so se zgodili, torej ta standard zajema samo posteriorne analize. Priznava se, da se nekatere prilagojene RCA tehnike lahko uporablja proaktivno pri načrtovanju in razvoju izdelkov in za vzročno analizo med ocenjevanjem tveganja, vendar se ta standard osredotoča na analizo dogodkov, ki so se že zgodili. Namen tega standarda je opis postopka izvedbe RCA on razlaga tehnik za prepoznavanje izvornih razlogov. Te tehnike niso zasnovane za dodeljevanje odgovornosti ali določanje krivde, kar je zunaj področja uporabe tega standarda.

Najbolje prodajani standardi