SIST EN ISO 389-7:2006

Oznaka standarda: SIST EN ISO 389-7:2006
Koda projekta: 00211115
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Acoustics - Reference zero for the calibration of audiometric equipment - Part 7: Reference threshold of hearing under free-field and diffuse-field listening conditions (ISO 389-7:2005)
Naslov (slovenski): Akustika – Referenčna ničla za umerjanje avdiometrov – 7. del: Referenčni prag slišnosti v razmerah prostega in difuznega zvočnega polja (ISO 389-7:2005)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 389-7:2006 angleški jezik Withdrawn SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: AKU - Akustika
ICS: 13.140
Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-feb-2006
Refer. št. objave: Sporocila 2006-02-01
Razveljavitev: 01-feb-2020
Referenca razveljavitve: Sporocila 2020-02
Področje projekta (angleško): This part of ISO 389 specifies a reference threshold of hearing for the calibration of audiometric equipment used under the following conditions: a) The sound field in the absence of the listener consists of either a free progressive plane wave (free field) or a diffuse sound field, as specified in ISO 8253-2. In the case of a free field, the source of sound is directly in front of the listener (frontal incidence); b) The sound signals are pure (sinusoidal) tones in the case of free-field conditions and one-third octave bands of (white or pink) noise in the case of diffuse-field conditions; c) The sound pressure level is measured in the absence of the listener at the position where the centre of the listener's head would be; d) Listening is binaural; e) The other conditions are as far as possible those specified in [1] in the Bibliography. The data are given in numerical form for the preferred frequencies in the one-third octave series from 20 Hz to 16 000 Hz inclusive in accordance with ISO 266 and, in addition, for some intermediate audiometric frequencies up to 18 000 Hz. It should be emphasised that the threshold data differ from the audiometric zero specified in ISO 389-1, ISO 389-2, ISO/TR 389-5 and ISO 389-8, since the latter refer to monaural listening through earphones with sound pressure levels referred to specified couplers and ear simulators. Direct comparison between the data in the parts of ISO 389 mentioned above and in this part of ISO 389 is therefore not appropriate.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda ISO 389 določa referenčni prag slišnosti za umerjanje avdiometrov, uporabljenih v naslednjih razmerah: a) zvočno polje v odsotnosti poslušalca je sestavljeno iz prostega napredujočega ravnega vala (prosto polje) ali difuznega zvočnega polja, kot je opredeljeno v standardu ISO 8253-2. V primeru prostega polja je vir zvoka neposredno pred poslušalcem (frontalna pojavnost); b) zvokovni signali so čisti (sinusoidni) toni v primeru prostega zvočnega polja ter tretjinski oktavni pasovi (belega ali rožnatega) šuma v primeru difuznega zvočnega polja; c) raven zvočnega tlaka je izmerjena v odsotnosti poslušalca na položaju, kjer bi bil osrednji del poslušalčeve glave; d) poslušanje je binavralno; e) drugi pogoji so, kot je mogoče, pogoji, opredeljeni v [1] bibliografiji. Podatki so podani v numerični obliki za prednostne frekvence v tretjinskih oktavnih pasovih od 20 Hz do vključno 16.000 Hz v skladu s standardom ISO 266 in dodatno za nekatere vmesne avdiometrične frekvence do 18.000 Hz. Treba je poudariti, da se podatki o pragu razlikujejo od avdiometrične ničle, opredeljene v standardih ISO 389-1, ISO 389-2, ISO/TR 389-5 in ISO 389-8, saj se slednje nanašajo na monavralno poslušanje prek slušalk z ravnmi zvočnega tlaka, ki se nanašajo na navedene spojnike in simulatorje ušesa. Neposredna primerjava podatkov v zgoraj omenjenih delih standarda ISO 389 in v tem delu standarda ISO 389 zato ni ustrezna.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 389-7:1999 - Akustika - Referenčna ničla za umerjanje avdiometrov - 7. del: Referenčni prag slišnosti v prostem in difuznem polju (ISO 389-7:1996) 22-dec-2008
Nadomeščen z SIST EN ISO 389-7:2020 - Akustika - Referenčna ničla za umerjanje avdiometrov - 7. del: Referenčni prag slišnosti v razmerah prostega in difuznega zvočnega polja (ISO 389-7:2019) 01-feb-2020
Nadomešča SIST EN ISO 389-7:1999 - Akustika - Referenčna ničla za umerjanje avdiometrov - 7. del: Referenčni prag slišnosti v prostem in difuznem polju (ISO 389-7:1996) 01-apr-2006
Dopolnjen z SIST EN ISO 389-7:2006/A1:2016 - Akustika - Referenčna ničla za umerjanje avdiometrov - 7. del: Referenčni prag slišnosti v razmerah prostega zvočnega polja in v razmerah difuznega zvočnega polja - Dopolnilo A1: Referenčni prag slišnosti pri 20 Hz in 18 000 Hz v razmerah prostega zvočnega polja in pri 20 Hz v razmerah difuznega zvočnega polja (ISO 389-7:2005/Amd 1:2016) 01-okt-2016


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi