SIST EN 60335-2-5:2015

Oznaka standarda: SIST EN 60335-2-5:2015
Koda projekta: 23915
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-5: Particular requirements for dishwashers
Naslov (slovenski): Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-5. del: Posebne zahteve za pomivalne stroje
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 60335-2-5:2015 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene
ICS: 13.120 97.040.40
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jun-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-06
Referenčna oznaka: EN 60335-2-5:2015
Področje projekta (angleško): Replace the text by the following: This clause of Part 1 is replaced by the following. This European Standard deals with the safety of electric dishwashers for household and similar purposes, that are intended for washing and rinsing dishes, cutlery and other utensils, their rated voltage being not more than 250 V for single-phase appliances and 480 V for other appliances. Appliances intended to be used by laymen in shops and other premises for normal housekeeping purposes, are within the scope of this European Standard. NOTE Z101 Examples of appliance for household environment are appliances for typical housekeeping functions used in the household environment that may also be used by non-expert users for typical housekeeping functions: – in shops and other similar working environments; – in farm houses; – by clients in hotels, motels and other residential type environments; – in bed and breakfast type environments. NOTE Z102 Household environments include the dwelling and its associated buildings, the garden, etc. As far as is practicable, this European Standard deals with the common hazards presented by appliances that are encountered by all persons in household and similar environments. However, in general, it does not take into account – children playing with the appliance, – the use of the appliance by very young children, – the use of the appliance by young children without supervision, – user maintenance by children, including the cleaning of the appliance. It is recognised that very vulnerable people may have needs beyond the level addressed in this European Standard. This European Standard does not apply to – commercial electric dishwashing machines (EN 60335-2-58), – appliances intended for industrial purposes, – appliances intended to be used in locations where special conditions prevail, such as the presence of a corrosive or explosive atmosphere (dust, vapour or gas). NOTE Z103 Attention is drawn to the fact that – for appliances intended to be used in vehicles or on board ships or aircraft, additional requirements may be necessary, – in many countries, additional requirements are specified by the national health authorities, the national authorities responsible for the protection of labour, the national water supply authorities and similar authorities.
Področje projekta (slovensko): Besedilo se zamenja z naslednjim: To točko 1. dela nadomešča naslednje besedilo. Ta evropski standard obravnava varnost električnih pomivalnih strojev za gospodinjske in podobne namene, kot so pranje in spiranje posode, jedilnega pribora ter drugih pripomočkov, katerih nazivna napetost ne presega 250 V za enofazne aparate in 480 V za druge aparate. Področje uporabe tega evropskega standarda zajema aparate, ki so namenjeni za laično uporabo v trgovinah in drugih objektih za običajne gospodinjske namene. OPOMBA Z101: Primeri aparatov za uporabo v gospodinjstvu so aparati za običajne gospodinjske funkcije, ki se uporabljajo v gospodinjstvu in jih lahko uporabljajo tudi neprofesionalni uporabniki za opravljanje običajnih gospodinjskih funkcij: – v trgovinah in drugih podobnih delovnih okoljih; – na kmetijah; – s strani strank v hotelih, motelih in drugih stanovanjskih okoljih; – v gostiščih. OPOMBA Z102: Gospodinjstva vključujejo stanovanjske in povezane zgradbe, vrt itd. Ta evropski standard v največji možni meri obravnava splošne nevarnosti, ki jih predstavljajo aparati ter s katerimi se srečujejo osebe doma in v podobnih okoljih. Vendar na splošno ne vključuje primerov: – otrok, ki se z napravo igrajo, – zelo majhnih otrok, ki uporabljajo aparate, – majhnih otrok, ki aparate uporabljajo brez nadzora, – uporabniškega vzdrževanja, vključno s čiščenjem aparata, ki ga izvajajo otroci. Ugotovljeno je, da imajo lahko zelo ranljive osebe potrebe, ki presegajo raven, obravnavano v tem evropskem standardu. Ta evropski standard se ne uporablja za: – komercialne električne pomivalne stroje (EN 60335-2-58), – aparate za izključno industrijske namene, – aparate, ki so namenjeni za uporabo na lokacijah, kjer veljajo posebne razmere, kot je prisotnost korozivne ali eksplozivne atmosfere (prah, hlapi ali plin). OPOMBA Z103: Upoštevati je treba tudi, da: – so za aparate, ki so namenjeni za uporabo v vozilih ali na krovu ladij ali letal, morda potrebne dodatne zahteve; – v številnih državah nacionalni zdravstveni organi, nacionalni organi, odgovorni za varstvo pri delu, nacionalni organi za oskrbo z vodo ter drugi podobni organi določajo dodatne zahteve.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 60335-2-5:2003/A11:2009 - Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-5. del: Posebne zahteve za pomivalne stroje 01-Jun-2015
Dopolnjen z SIST EN 60335-2-5:2015/A1:2021 - Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-5. del: Posebne zahteve za pomivalne stroje - Dopolnilo A1 01-Jan-2021
Dopolnjen z SIST EN 60335-2-5:2015/prA1:2016 - Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-5. del: Posebne zahteve za pomivalne stroje - Dopolnilo A1 04-Oct-2016
Nadomešča SIST EN 60335-2-5:2003/A2:2009 - Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-5. del: Posebne zahteve za pomivalne stroje (IEC 60335-2-5:2002/A2:2008) 07-Jun-2022
Nadomešča SIST EN 60335-2-5:2003 - Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-5. del: Posebne zahteve za pomivalne stroje (IEC 60335-2-5:2002 + IEC 60335-2-5:2002/ popravek maj 2003; spremenjen) 01-Jun-2015
Nadomešča SIST EN 60335-2-5:2003/A2:2009 - Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-5. del: Posebne zahteve za pomivalne stroje (IEC 60335-2-5:2002/A2:2008) 01-Jun-2015
Nadomešča SIST EN 60335-2-5:2003 - Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-5. del: Posebne zahteve za pomivalne stroje (IEC 60335-2-5:2002 + IEC 60335-2-5:2002/ popravek maj 2003; spremenjen) 07-Jun-2022
Dopolnjen z SIST EN 60335-2-5:2015/A11:2020 - Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-5. del: Posebne zahteve za pomivalne stroje - Dopolnilo A11 01-Feb-2020
Nadomešča SIST EN 60335-2-5:2003/A1:2005 - Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-5. del: Posebne zahteve za pomivalne stroje (IEC 60335-2-5:2002/A1:2005) 01-Jun-2015
Nadomešča SIST EN 60335-2-5:2003/A1:2005 - Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-5. del: Posebne zahteve za pomivalne stroje (IEC 60335-2-5:2002/A1:2005) 07-Jun-2022


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi