SIST EN 771-1:2011+A1:2015

Oznaka standarda: SIST EN 771-1:2011+A1:2015
Koda projekta: 00125185
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Specification for masonry units - Part 1: Clay masonry units
Naslov (slovenski): Specifikacija za zidake - 1. del: Opečni zidaki
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 771-1:2011+A1:2015 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: CAA - Mineralna veziva in zidarstvo
ICS: 91.100.25
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Oct-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-10
Referenčna oznaka: EN 771-1:2011+A1:2015
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies the characteristics and performance requirements for masonry units manufactured from clay for which the main intended uses are protected or unprotected masonry structure (see definitions 3.3 and 3.4) (e.g. facing and rendered masonry, loadbearing or non-loadbearing masonry structures, including internal linings and partitions, for building and civil engineering). (...) This European Standard includes those clay masonry units of an overall non-rectangular parallelepiped shape. It defines the performance related to e.g. dimensional tolerances, strength, density measured according to the corresponding test methods contained in separate European Standards. It provides for the assessment and verification of constancy of performance (AVCP) of the product to this European Standard. The marking requirement for products covered by this European Standard is included. This European Standard does not specify standard sizes for clay masonry units, nor does it specify standard work dimensions, angles and radii of specially shaped clay masonry units. This European Standard does not include method of measurement of angles and radii characteristics of specially shaped clay masonry units. This European Standard does not cover requirements for the following: units for paving, flue liners and storey height clay masonry units and clay masonry units with an incorporated thermal insulation material bonded to the faces of the unit susceptible to be exposed to fire. It does, however, include clay masonry units for external chimney masonry.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa lastnosti in zahteve za zmogljivost za zidake, narejene iz opeke, ki so predvideni predvsem za uporabo pri zaščiteni ali nezaščiteni zidani konstrukciji (glej definiciji 3.3 in 3.4) (npr. zidava fasad in oblaganje, nosilne ali nenosilne zidarske konstrukcije, vključno z notranjimi oblogami in pregradami, za visoke ali nizke gradnje). Ta evropski standard vključuje opečne zidake nepravokotnih paralelepipednih oblik. Opredeljuje zmogljivosti v zvezi z npr. dimenzijskimi tolerancami, močjo, gostoto, izmerjeno v skladu z ustreznimi preskusnimi metodami, navedenimi v ločenih evropskih standardih. Omogoča ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti zmogljivosti (AVCP) proizvodov v skladu s tem evropskim standardom. Vključena je zahteva za označevanje proizvodov, ki jih zajema ta evropski standard. Ta evropski standard ne določa standardnih velikosti opečnih zidakov niti ne določa standardnih delovnih dimenzij, kotov in polmerov opečnih zidakov posebnih oblik. Ta evropski standard ne vključuje metode merjenja značilnosti kotov in polmerov opečnih zidakov posebnih oblik. Ta evropski standard ne zajema zahtev za spodaj navedeno: zidaki za tlakovanje, obloge za dimne cevi in opečni zidaki etažne višine ter opečni zidaki z vgrajenim materialom za toplotno izolacijo, vezanim na stranice zidaka, ki so lahko izpostavljene ognju. Vključuje pa opečne zidake za zidavo zunanjosti dimnikov.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 771-1:2011 - Specifikacija za zidake - 1. del: Opečni zidaki 01-Oct-2015


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi