SIST EN 4660-004:2019

Oznaka standarda: SIST EN 4660-004:2019
Koda projekta: 04003903
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Aerospace series - Modular and open avionics architectures - Part 004: Packaging
Naslov (slovenski): Aeronavtika - Modularne in odprte letalske elektronske arhitekture - 004. del: Pakiranje
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 4660-004:2019 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 49.090
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Oct-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-10
Referenčna oznaka: EN 4660-004:2019
Področje projekta (angleško): This European standard establishes uniform requirements for Packaging for the Common Functional Modules (CFM) within an Integrated Modular Avionic (IMA) system. It comprises the module physical properties and the Module Physical Interface (MPI) definitions together with guidelines for IMA rack and the operational environment. The characteristics addressed by the Packaging Standard are: Interchangeability:  For a given cooling method all modules conforming to the packaging standard will function correctly when inserted into any rack slot conforming to the standard for the cooling method.  All modules conforming to the Module Physical Interface (MPI) definitions for connector, IED and cooling interface will function correctly when inserted into any rack slot conforming to the same MPI definition. Maintainability:  All modules are easily removable at first line.  No special tools required at first line.  No manual adjustment is necessary when installing modules. No tool is required for installation or removal of the modules.  Mechanical keying is provided that prevents insertion of a module into a rack slot that may cause an unsafe condition. The Module Physical Interface definition, contained within this standard, does not include the properties of the signalling used in the optical interface (e. g. wavelength). These are covered in EN 4660-003.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa enotne zahteve glede pakiranja za skupne funkcijske module (CFM) znotraj integriranega modularnega letalskega sistema (IMA). Vključuje fizične lastnosti modula in definicije fizičnega vmesnika modula (MPI) s smernicami za stojalo IMA in delovno okolje. Značilnosti, ki jih zajema standard za pakiranje: Medsebojna zamenljivost:  Za določen način hlajenja bodo vsi moduli, ki so skladni s standardom za pakiranje, ob vstavitvi v katero koli režo stojala, ki je skladno s standardom za način hlajenja, delovali pravilno.  Vsi moduli, ki so skladni z definicijami fizičnega vmesnika modula (MPI) za konektor, IED in hladilni vmesnik, bodo ob vstavitvi v katero koli režo stojala, ki je skladno z isto definicijo vmesnika MPI, delovali pravilno. Primernost za vzdrževanje:  Vse module v prvi vrsti je mogoče preprosto odstraniti.  Za prvo vrsto niso potrebna nobena posebna orodja.  Ročne prilagoditve pri namestitvi modulov niso potrebne. Za namestitev ali odstranitev modulov ni potrebno nobeno orodje.  Na voljo je mehansko kodiranje, ki preprečuje vstavitev modula v režo stojala, ki bi povzročila nevaren pogoj. Definicija fizičnega vmesnika modula, ki jo vsebuje ta standard, ne vključuje lastnosti signalizacije, uporabljene pri optičnih vmesnikih (npr. valovna dolžina). Te so obravnavane v standardu EN 4660-003.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST EN 4660-004:2011 - Aeronavtika - Modularne in odprte letalske elektronske arhitekture - 004. del: Pakiranje 04-Feb-2015
Nadomešča SIST EN 4660-004:2011 - Aeronavtika - Modularne in odprte letalske elektronske arhitekture - 004. del: Pakiranje 28-Aug-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi