SIST ISO 9230:2014

Oznaka standarda: SIST ISO 9230:2014
Koda projekta: 036313
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Information and documentation -- Determination of price indexes for print and electronic media purchased by libraries
Naslov (slovenski): Informatika in dokumentacija - Določanje indeksov cen za tiskane in elektronske medije, ki jih nabavijo knjižnice
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ISO 9230:2014 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija
ICS: 01.140.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-12
Referenčna oznaka: ISO 9230:2007
Področje projekta (angleško): This International Standard specifies a method for the determination of price indexes relating to the prices of print and electronic media acquired by libraries. It is not meant for calculating a price index of the national media production. The media included are restricted to books, serials and databases. NOTE Further details are given in 2.2 and 3.1. It is intended primarily for use by the library community, although it is accepted that other organizations may also find it useful. It focuses on compiling price indexes on the base of national and international sources, relevant to one country or region and different types of libraries. Different indexes will be appropriate to different types of library, according to the types of material in their collections. This International Standard presents a methodology allowing for a general index which could be calculated from subsets of data, and could be weighted according to local needs. It introduces sampling methods for the selection of materials on which to base calculations. Note that this International Standard describes indexes of prices, not of costs. Local cost indexes can be compiled instead of price indexes where there is insufficient uniformity of pricing structures to permit the calculation of price indexes, or as an additional tool for libraries. Guidelines for the calculation of local cost indexes are given in Annex B.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard navaja metodo za določanje indeksov cen v zvezi s cenami za tiskane in elektronske medije, ki jih nabavijo knjižnice. Standard ni namenjen izračunu indeksa cen nacionalne proizvodnje medijev. Obravnavani mediji so omejeni na knjige, serijske publikacije in zbirke podatkov. OPOMBA: Dodatne podrobnosti so navedene v točkah 2.2 in 3.1. Uporabljala naj bi ga zlasti knjižnična skupnost, čeprav je splošno sprejeto, da se zdi koristen tudi drugim organizacijam. Standard se osredotoča na zbiranje indeksov cen v okviru zbirke nacionalnih in mednarodnih virov, ki se nanašajo na eno državo ali regijo ter različne vrste knjižnic. Različni indeksi bodo ustrezni za različne vrste knjižnic glede na vrste gradiva v njihovih zbirkah. Ta mednarodni standard predstavlja metodologijo, ki omogoča splošen indeks, ki bi ga bilo mogoče izračunati na podlagi podnizov podatkov in bi se lahko ovrednotil glede na lokalne potrebe. Standard uvaja metode vzorčenja za izbiro gradiv, na podlagi katerih temeljijo izračuni. Opozoriti je treba, da ta mednarodni standard opisuje indekse cen, ne stroškov. Zbirajo se lahko lokalni indeksi stroškov namesto indeksov cen, kadar obstaja zadostna enotnost struktur določanja cen, da se omogoči izračun indeksov cen, ali kot dodatno orodje za knjižnice. Smernice za izračun lokalnih indeksov stroškov so podane v dodatku B.

Najbolje prodajani standardi