SIST EN 12312-2:2014

Oznaka standarda: SIST EN 12312-2:2014
Koda projekta: 00274080
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 2: Catering vehicles
Naslov (slovenski): Podporna oprema na tleh za letalski promet - Posebne zahteve - 2. del: Vozila za preskrbo
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 12312-2:2014 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 49.100
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jul-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-07
Referenčna oznaka: EN 12312-2:2014
Področje projekta (angleško): EN 12312-2 specifies the technical requirements to minimize the hazards listed in Clause 4 which can arise during the commissioning, the operation and the maintenance of catering vehicles when used as intended, including misuse reasonably foreseeable by the manufacturer, when carried out in accordance with the specifications given by the manufacturer or his authorized representative. It also takes into account some requirements recognized as essential by authorities, aircraft and ground support equipment (GSE) manufacturers as well as airlines and handling agencies. This European Standard applies to self-propelled catering vehicles, with seated driver, equipped with a liftable van body. This European Standard may be applied to catering vehicles used for other purposes provided that a suitable risk assessment is carried out to identify additional hazards or limitations in the requirements of this standard for a particular application. Similar vehicles e.g. cleaning equipment, equipment used for the exchange of aircraft seats, are also covered by this European Standard.This European Standard does not apply to pneumatic systems. This European Standard does not apply to unmodified automotive parts approved for public vehicles in the EU and EFTA., when used on a catering vehicle for the purpose for which they are designed. This part of EN 12312 is not applicable to catering vehicles which are manufactured before the date of publication of this standard by CEN. This part of EN 12312 when used in conjunction with EN 1915-1, EN 1915-2, EN 1915-3 and EN 1915-4 provides the requirements for catering vehicles. This European Standard does not establish requirements for noise and vibration.
Področje projekta (slovensko): EN 12312-2 določa tehnične zahteve za zmanjšanje tveganj, navedenih v točki 4, do katerih lahko pride pri začetku uporabe, delovanju in vzdrževanju vozil za preskrbo pri namenski uporabi, vključno s pričakovano nepravilno uporabo, ki jo določi proizvajalec, ko jih v skladu s specifikacijami izvaja proizvajalec ali njegov zakoniti zastopnik. Upošteva tudi nekatere zahteve, ki jih vladni organi, proizvajalci letal in podporne opreme na tleh, letalske družbe in agencije za oskrbo letal priznavajo za bistvene. Ta evropski standard velja za vozila za preskrbo na lastni pogon s sedečim voznikom, ki so opremljena z dvižnim osrednjim delom. Ta evropski standard se lahko uporablja za vozila za preskrbo, ki se uporabljajo v druge namene, če je bila opravljena ustrezna ocena tveganja za določanje dodatnih tveganj ali omejitev zahtev tega standarda pri določeni uporabi. Podobna vozila, npr. oprema za čiščenje in oprema za zamenjavo letalskih sedežev, so prav tako vključena v ta evropski standard. Ta evropski standard ne velja za pnevmatske sisteme. Ta evropski standard se ne uporablja za nespremenjene avtomobilske dele, odobrene za javna vozila v EU in EFTA, kadar se uporabljajo pri vozilih za preskrbo za namen, za katerega so bili načrtovani. Ta del standarda EN 12312 se ne uporablja za vozila za preskrbo, izdelana, preden je CEN objavil ta standard. Ta del standarda EN 12312 skupaj z deli EN 1915-1, EN 1915-2, EN 1915-3 in EN 1915-4 določa zahteve za vozila za preskrbo. Ta evropski standard ne postavlja zahtev za hrup in vibracije.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 12312-2:2003+A1:2009 - Podporna oprema na tleh za letalski promet - Posebne zahteve - 2. del: Vozila za preskrbo 01-Jul-2014


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi