SIST EN ISO 20519:2017

Oznaka standarda: SIST EN ISO 20519:2017
Koda projekta: 00282025
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Ships and marine technology - Specification for bunkering of liquefied natural gas fuelled vessels (ISO 20519:2017)
Naslov (slovenski): Ladjarska in pristaniška tehnologija - Specifikacija za oskrbovanje plovil na utekočinjeni zemeljski plin (ISO 20519:2017)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 20519:2017 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: DPL - Oskrba s plinom
ICS: 47.020.99 75.060
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-06
Referenčna oznaka: EN ISO 20519:2017
Področje projekta (angleško): This International Standard sets requirements for LNG bunkering transfer systems and equipment used to bunker LNG fueled ships, which are not covered by the IGC Code. The scope of this standard includes the following five elements. 1) Hardware: Liquid and vapor transfer systems including; connections, rigid articulated piping, hoses, dry disconnect, ERS, and dry break-away emergency release systems and emergency shut systems (ESD stages 1 and 2 ) 2) Operational Procedures: Including; communications, minimum personnel protective equipment required, , valve closure times, maintenance/inspection of equipment, and the requirement for the LNG provider and operator of the vessel being bunkered to comply with their detailed fuel handling manual and the emergency procedures specified in 18.2.3 of the IMO IGF Code 3) Requirement for the LNG provider to document the ; fuel quality- temperature- density, and methodology used to meter net energy quantity of LNG transferred 4) Training and qualifications of personnel involved 5) Requirements for LNG facilities to meet applicable ISO standards and local codes
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard postavlja zahteve za oskrbovanje pretakališč in opreme za utekočinjen zemeljski plin, ki se uporabljajo za oskrbovanje ladij na utekočinjeni zemeljski plin, ki niso zajete v kodeksu IGC. Področje uporabe tega standarda vključuje naslednjih pet elementov. 1) Strojno opremo: pretakališča za tekočine in paro, vključno s priključki, nepremičnimi cevovodi, cevmi, suhim odklopom, ERS ter sistemi za prekinitev v sili in sistemi za izklop v sili (stopnji ESD 1 in 2) 2) Delovne postopke: vključno s komunikacijo, zahtevano minimalno zaščitno opremo za osebje, časi zaprtja ventilov, vzdrževanjem/pregledom opreme ter zahtevo, da ponudnik ponudnika utekočinjenega zemeljskega plina ter upravljavec oskrbovanega plovila ravnata v skladu s podrobnim priročnikom za ravnanje z gorivom in postopki v sili, podanimi v razdelku 18.2.3 kodeksa IMO IGF 3) Zahtevo, da ponudnik utekočinjenega zemeljskega plina dokumentira kakovost goriva (temperaturo, gostoto) in metodologijo, ki jo uporablja za merjenje neto energetske količine pretočenega utekočinjenega zemeljskega plina 4) Izobraževanje in usposobljenost zadevnega osebja 5) Zahteve, ki jih mora oprema za utekočinjen zemeljski plin izpolnjevati za skladnost z ustreznimi standardi ISO in lokalnimi kodeksi

Najbolje prodajani standardi