SIST EN 61124:2012

Oznaka standarda: SIST EN 61124:2012
Koda projekta: 22707
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Reliability testing - Compliance tests for constant failure rate and constant failure intensity
Naslov (slovenski): Preskušanje zanesljivosti - Ustreznostni preskusi za konstantno pogostost odpovedi in konstantno intenzivnost odpovedi
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 61124:2012 angleški jezik Active SIST-O: 127.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I11 - Imaginarni 11
ICS: 19.020 21.020
Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2012
Refer. št. objave: Sporočila 2012-10
Področje projekta (angleško): This International Standard gives a number of optimized test plans, the corresponding operating characteristic curves and expected test times. In addition the algorithms for designing test plans using a spreadsheet program are also given, together with guidance on how to choose test plans. This standard specifies procedures to test whether an observed value of - failure rate, - failure intensity, - mean time to failure (MTTF), - mean operating time between failures (MTBF), conforms to a given requirement. It is assumed, except where otherwise stated, that during the accumulated test time, the times to failure or the operating times between failures are independent and identically exponentially distributed. This assumption implies that the failure rate or failure intensity is constant. Four types of test plans are described as follows: - truncated sequential tests; - time/failure terminated tests; - fixed calendar time terminated tests without replacement; - combined test plans. This standard does not cover guidance on how to plan, perform, analyse and report a test. This information can be found in IEC 60300-3-5.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard navaja optimizirane preskusne načrte, ustrezne značilne krivulje delovanja in pričakovana trajanja preskusov. Poleg tega navaja algoritme za projektiranje preskusnih načrtov s programom s preglednicami in smernice za izbiro preskusnih načrtov. Ta standard določa postopke za preskušanje, ali je meritev – pogostosti odpovedi, – intenzivnosti odpovedi, – povprečnega trajanja odpovedi (MTTF), – povprečnega trajanja delovanja med odpovedmi (MTBF) v skladu z danimi zahtevami. Če ni navedeno drugače, se predpostavlja, da so trajanja odpovedi ali povprečna trajanja delovanja med odpovedmi med skupnim trajanjem preskusov ločena in enakomerno eksponentno razporejena. Ta predpostavka pomeni, da je pogostost odpovedi ali intenzivnost odpovedi konstantna. Opisane so štiri vrste preskusnih načrtov: – prekinjeni(okrnjeni?) sekvenčni preskusi; – časovno/z odpovedjo zaključeni preskusi; – preskusi, zaključeni brez nadomestil z določenim koledarskim časom; – kombinirani preskusni načrti. Ta standard ne zajema smernic za načrtovanje, izvajanje in analizo preskusa ter poročanje o njem. Te informacije so navedene v standardu IEC 60300-3-5.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST EN 61124:2007 - Preskušanje zanesljivosti – Ustreznostni preskusi za konstantno pogostost odpovedi in konstantno intenzivnost odpovedi (IEC 61124:2006) 09-apr-2010
Nadomešča SIST EN 61124:2007 - Preskušanje zanesljivosti – Ustreznostni preskusi za konstantno pogostost odpovedi in konstantno intenzivnost odpovedi (IEC 61124:2006) 06-maj-2014


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi