SIST EN 50598-1:2015

Oznaka standarda: SIST EN 50598-1:2015
Koda projekta: 24602
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Ecodesign for power drive systems, motor starters, power electronics & their driven applications - Part 1: General requirements for setting energy efficiency standards for power driven equipment using the extended product approach (EPA), and semi analytic model (SAM)
Naslov (slovenski): Okoljsko primerna zasnova motornih pogonskih sistemov, motornih zaganjalnikov, močnostne elektronike in njihove aplikacije, ki jih ti poganjajo - 1. del: Splošne zahteve za določitev standardov energijske učinkovitosti motorno gnane opreme z uporabo razširjenega proizvodnega pristopa (EPA) in polanalitičnega modela (SAM)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 50598-1:2015 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine
ICS: 13.020.99 29.160.30 31.020
Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-09
Referenčna oznaka: EN 50598-1:2014
Področje projekta (angleško): This part of EN 50598 provides the general requirements to energy efficiency standardization for any extended product by using the guidance of the extended product approach (EPA). It enables product committees for driven equipment with embedded motor systems (so called extended products) to interface with the relative power losses of the embedded motor system (e.g. PDS) in order to calculate the system energy efficiency for the whole application. This shall be based on specified calculation models for speed/load profiles, the duty profiles and relative power losses of appropriate torque versus speed operating points. This part of EN 50598 specifies the methodology of determination of losses of the extended product and its sub-parts. This part of EN 50598 does not specify requirements for environmental impact declarations.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda EN 50598 določa splošne zahteve za standardizacijo energijske učinkovitosti za razširjene proizvode z uporabo smernic razširjenega proizvodnega pristopa (EPA). Omogoča tehničnim odborom za opremo, gnano z vgrajenimi motornimi sistemi (ti. razširjeni proizvodi), povezavo z relativno izgubo energije vgrajenih motornih sistemov (npr. PDS) za izračun energijske učinkovitosti sistema za celotno aplikacijo. Ta bo osnovan na določenih računskih modelih za hitrostne/nalagalne profile, dolžnostne profile in relativne izgube energije ustreznih navornih delovnih točkah napram hitrostnim delovnim točkam. Ta del standarda EN 50598 navaja metodologijo za določanje izgub razširjenih proizvodov in njihovih poddelov. Ta del ISO 50598 ne določa zahtev za deklaracije o okoljskih vplivih.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomeščen z SIST EN 61800-9-1:2017 - Električni pogonski sistemi z nastavljivo hitrostjo - 9-1. del: Okoljsko primerno načrtovanje pogonskih sistemov, motornih zaganjalnikov, močnostne elektronike in naprav, ki jih poganjajo - Splošne zahteve za določanje standardov za energijsko učinkovitost za pogonsko opremo, z uporabo razširjene zasnove izdelka (EPA) in polanalitičnega modela (SAM) (IEC 61800-9-1:2017) 20-jun-2017


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi