SIST EN 50173-4:2018

Oznaka standarda: SIST EN 50173-4:2018
Koda projekta: 64835
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Information technology - Generic cabling systems - Part 4: Homes
Naslov (slovenski): Informacijska tehnologija - Univerzalni sistemi polaganja kablov - 4. del: Bivalni prostori
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 50173-4:2018 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije
ICS: 33.040.50 35.110 91.140.50
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Oct-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-10
Referenčna oznaka: EN 50173-4:2018
Področje projekta (angleško): This standard specifies generic cabling for homes. A home can contain one or more buildings or can be within a building that contains more than one home. It covers balanced cabling, optical fibre cabling, and coaxial cabling. This standard specifies generic cabling for two groups of applications: - Information and Communications Technologies (ICT); - Broadcast and Communications Technologies (BCT). This standard specifies directly or via reference to EN 50173-1 the: - structure and minimum configuration for generic cabling within homes; - interfaces at the telecommunications outlet (TO) and broadcast outlet (BO); - performance requirements for cabling links and channels; - implementation requirements and options; - performance requirements for cabling components; - conformance requirements and verification procedures. This standard has taken into account requirements specified in application standards listed in EN 50173-1. Safety and electromagnetic compatibility (EMC) requirements are outside the scope of this standard and are covered by other standards and regulations. However, information given in this standard can be of assistance in meeting these standards and regulations.
Področje projekta (slovensko): Ta standard določa univerzalne kable za bivalne prostore. Bivalni prostor lahko vključuje eno ali več stavb oziroma je lahko v stavbi, ki vključuje več kot en bivalni prostor. Obravnava simetrične kable, kable z optičnimi vlakni in koaksialne kable. Ta standard določa univerzalne kable za dve skupini uporabe: – informacijska in komunikacijska tehnologija (ICT); – radiodifuzna in komunikacijska tehnologija (BCT); Ta standard neposredno ali s sklicem na standard EN 50173-1 določa: – strukturo in minimalno konfiguracijo univerzalnih kablov v bivalnih prostorih; – vmesnike na telekomunikacijski vtičnici (TO) in radiodifuzni vtičnici (BO); – zahteve za zmogljivost kabelskih povezav in kanalov; – zahteve in možnosti za izvedbo; – zahteve za zmogljivost kabelskih komponent; – zahteve za skladnost in postopke preverjanja. Ta standard upošteva zahteve, določene v standardih za uporabo, navedenih v standardu EN 50173-1. Varnostne zahteve in zahteve za elektromagnetno združljivost (EMC) ne spadajo na področje uporabe tega standarda ter so obravnavane v drugih standardih in predpisih. Vendar so lahko informacije iz tega standarda v pomoč pri izpolnjevanju teh standardov in predpisov.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 50173-4:2008/A1:2011/AC:2011 - Informacijska tehnologija - Univerzalni sistemi polaganja kablov - 4. del: Bivalni prostori - Dodatek A1- Popravek AC 01-Oct-2018
Nadomešča SIST EN 50173-4:2008/A2:2013 - Informacijska tehnologija - Univerzalni sistemi pokabljenja - 4. del: Bivalni prostori - Dopolnilo A2 01-Oct-2018
Nadomešča SIST EN 50173-4:2008 - Informacijska tehnologija - Univerzalni sistemi pokabljenja - 4. del: Bivalni prostori 01-Oct-2018
Nadomešča SIST EN 50173-4:2008/A1:2011 - Informacijska tehnologija - Univerzalni sistemi polaganja kablov - 4. del: Bivalni prostori 01-Oct-2018
Nadomešča SIST EN 50173-4:2008 - Informacijska tehnologija - Univerzalni sistemi pokabljenja - 4. del: Bivalni prostori 07-Jun-2022


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi