SIST EN 12261:2018

Oznaka standarda: SIST EN 12261:2018
Koda projekta: 00237037
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Gas meters - Turbine gas meters
Naslov (slovenski): Plinomeri - Turbinski plinomeri
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 12261:2018 angleški jezik Active SIST-J: 88.00 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: DPL - Oskrba s plinom
ICS: 91.140.40
Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-05
Področje projekta (angleško): This document specifies the measuring conditions, requirements and tests for the construction, performance and safety of class 1,0 axial and radial turbine gas meters with mechanical indicating devices, herein after referred to as a meter(s), having in-line pipe connections for gas flow measurement. This document applies to turbine gas meters used to measure the volume of fuel gases of the 1st and 2nd gas families, the composition of which is specified in EN 437, at maximum working pressures up to 420 bar, actual flow rates up to 25 000 m3/h over a gas temperature range of at least 40 K and for a climatic environmental temperature range of at least 50 K. This document applies to meters that are installed in locations with vibration and shocks of low significance and in — closed locations (indoor or outdoor with protection as specified by the manufacturer) with condensing or with non-condensing humidity or, if specified by the manufacturer, — open locations (outdoor without any covering) with condensing humidity or with noncondensing humidity and in locations with electromagnetic disturbances. Unless otherwise specified in this document: — all pressures used are gauge; — all influence quantities, except the one under test, are kept relatively constant at their reference value.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument določa pogoje, zahteve, preskuse in pogoje merjenja za gradnjo, delovanje in varnost aksialnih in radialnih turbinskih plinomerov razreda 1,0 z mehanskimi kazalnimi napravami, v nadaljnjem besedilu merilniki, s serijskimi cevnimi priključki za merjenje pretoka plina. Ta dokument se nanaša na turbinske plinomere, ki se uporabljajo za merjenje prostornine gorivnih plinov iz 1. in 2. družine, katerih sestava je določena v EN 437, pri največjem delovnem tlaku do 420 bar, dejanski hitrosti pretoka do 25 000 m3/h pri temperaturi plina preko 40 K in za klimatsko okoljsko temperaturo vsaj 50 K. Ta dokument se nanaša na merilnike, ki so nameščeni na mestih, kjer so prisotni tresljaji in udarci majhnega pomena in v – zaprtih lokacijah (znotraj ali na prostem z zaščito, kot jo določa proizvajalec) s kondenzirano ali nekondenzirano vlago, ali, če je tako določil proizvajalec, – odprtih lokacijah (na prostem brez kakršnega koli prekritja) s kondenzirano ali nekondenzirano vlago in na lokacijah z elektromagnetnimi motnjami. Razen če ni drugače določeno v tem dokumentu, velja: – vsi uporabljeni tlaki so merjeni; – vse vplivne količine, razen tistih, ki se preizkušajo, so pri njihovi referenčni vrednosti relativno konstantne.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 12261:2004 - Plinomeri - Turbinski plinomeri 01-maj-2018
Nadomešča SIST EN 12261:2004/AC:2004 - Plinomeri - Turbinski plinomeri - Dopolnilo AC 01-maj-2018
Nadomešča SIST EN 12261:2004/A1:2006 - Plinomeri – Turbinski plinomeri – Dopolnilo A1 01-maj-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi