SIST ISO 13008:2013

Oznaka standarda: SIST ISO 13008:2013
Koda projekta: 052326
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Information and documentation -- Digital records conversion and migration process
Naslov (slovenski): Informatika in dokumentacija - Proces konverzije in migracije digitalnih zapisov
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ISO 13008:2013 angleški jezik Active SIST-H: 65.00 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija
ICS: 01.140.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-07
Področje projekta (angleško): This International Standard specifies the planning issues, requirements and procedures for the conversion and/or migration of digital records (which includes digital objects plus metadata) in order to preserve the authenticity, reliability, integrity and usability of such records as evidence of business transactions. These digital records can be active or residing in a repository. These procedures do not comprehensively cover: - backup systems; - preservation of digital records; - functionality of trusted digital repositories; - the process of converting analogue formats to digital formats and vice versa.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard določa vprašanja pri načrtovanju, zahteve in postopke za prehod in/ali migracijo digitalnih zapisov (ki vključujejo digitalne objekte in metapodatke), da se ohranijo pristnost, zanesljivost, neoporečnost in uporabnost takih zapisov kot dokaz poslovne izmenjave. Ti digitalni zapisi so lahko aktivni ali v shrambi. Ti postopki celovito ne obravnavajo: – sistemov varnostnega kopiranja; – shranjevanja digitalnih zapisov; – funkcionalnosti zaupanja vrednih digitalnih shramb; – postopka pretvorbe analognih formatov v digitalne formate in obratno.

Najbolje prodajani standardi