SIST EN 50124-1:2017

Oznaka standarda: SIST EN 50124-1:2017
Koda projekta: 25298
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Railway applications - Insulation coordination - Part 1: Basic requirements - Clearances and creepage distances for all electrical and electronic equipment
Naslov (slovenski): Železniške naprave - Uskladitev izolacije - 1. del: Osnovne zahteve - Izolacijske in plazilne razdalje za vso električno in elektronsko opremo
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 50124-1:2017 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ŽEN - Železniške električne naprave
ICS: 29.080.01 29.280
Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-05
Področje projekta (angleško): This part EN 50124 deals with insulation coordination in railways. It applies to equipment for use in signalling, rolling stock and fixed installations. Insulation coordination is concerned with the selection, dimensioning and correlation of insulation both within and between items of equipment. In dimensioning insulation, electrical stresses and environmental conditions are taken into account. For the same conditions and stresses these dimensions are the same. An objective of insulation coordination is to avoid unnecessary over dimensioning of insulation. This standard specifies: requirements for clearances and creepage distances for equipment; general requirements for tests pertaining to insulation coordination. The term equipment relates to a section as defined in 3.3 it may apply to a system, a sub-system, an apparatus, a part of an apparatus, or a physical realisation of an equipotential line. This standard does not deal with: distances through solid or liquid insulation; distances through gases other than air; distances through air not at atmospheric pressure; equipment used under extreme conditions. Product standards have to align with this generic standard. However, they may require, with justification, different requirements due to safety and/or reliability reasons, e.g. for signalling, and/or particular operating conditions of the equipment itself, e. g. overhead contact lines which have to comply to EN 50119. This standard also gives provisions for dielectric tests (type tests or routine tests) on equipment (see Annex B). NOTEFor safety critical systems, specific requirements are needed. These requirements are given in the product specific signalling standard EN 50129.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda EN 50124 obravnava uskladitev izolacije pri železnicah. Uporablja se za opremo za signalizacijo, vozna sredstva in stabilne naprave električne vleke. Uskladitev izolacije zadeva izbiro, dimenzioniranje in korelacijo izolacije znotraj opreme in med elementi opreme. Pri dimenzioniranju izolacije se upoštevajo električne obremenitve in okoljski pogoji. Za enake pogoje in obremenitve so dimenzije enake. Cilj uskladitve izolacije je preprečitev nepotrebnega prekomernega dimenzioniranja izolacije. Ta standard določa: zahteve za izolacijske in plazilne razdalje za opremo; splošne zahteve za preskuse, ki se nanašajo na uskladitev izolacije. Izraz »oprema« se nanaša na razdelek, kot je opredeljeno v točki 3.3, in se lahko uporablja za sistem, podsistem, napravo, del naprave ali fizično realizacijo izenačitve potencialov. Ta standard ne obravnava: razdalj skozi trdno ali tekočo izolacijo; razdalj skozi pline, razen zraka; razdalj skozi zrak ne pri atmosferskem tlaku; opremo, ki se uporablja v ekstremnih pogojih. Standardi za proizvode morajo biti usklajeni s tem splošnim standardom. Vendar pa lahko z utemeljitvijo zahtevajo različne zahteve zaradi varnosti in/ali zanesljivosti, npr. za signalizacijo, in/ali posebne pogoje za uporabo same opreme, npr. kontaktnih vodnikov, ki morajo biti skladni s standardom EN 50119. Ta standard vsebuje tudi določbe za dielektrične preskuse (tipske in rutinske preskuse) na opremi (glej dodatek B). OPOMBA: Za ključne varnostne sisteme so potrebne posebne zahteve. Te zahteve so podane v standardu za signalizacijo za posamezen proizvod EN 50129.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST EN 50124-1:2002/A2:2005 - Železniške naprave – Uskladitev izolacije – 1. del: Osnovne zahteve – Izolacijske in plazilne razdalje za vso električno in elektronsko opremo – Dopolnilo A2 06-maj-2014
Revidiran SIST EN 50124-1:2002 - Železniške naprave - Uskladitev izolacije - 1. del: Osnovne zahteve - Izolacijske in plazilne razdalje za vso električno in elektronsko opremo 06-maj-2014
Nadomešča SIST EN 50124-1:2002/A2:2005 - Železniške naprave – Uskladitev izolacije – 1. del: Osnovne zahteve – Izolacijske in plazilne razdalje za vso električno in elektronsko opremo – Dopolnilo A2 25-mar-2014
Revidiran SIST EN 50124-1:2002/A1:2004 - Železniške naprave – Uskladitev izolacije – 1. del: Osnovne zahteve – Izolacijske in plazilne razdalje za vso električno in elektronsko opremo – Dopolnilo A1 06-maj-2014
Nadomešča SIST EN 50124-1:2002 - Železniške naprave - Uskladitev izolacije - 1. del: Osnovne zahteve - Izolacijske in plazilne razdalje za vso električno in elektronsko opremo 25-mar-2014
Nadomešča SIST EN 50124-1:2002/A1:2004 - Železniške naprave – Uskladitev izolacije – 1. del: Osnovne zahteve – Izolacijske in plazilne razdalje za vso električno in elektronsko opremo – Dopolnilo A1 25-mar-2014


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi