SIST ISO/IEC 27001:2013

Oznaka standarda: SIST ISO/IEC 27001:2013
Koda projekta: 054534
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Information technology -- Security techniques -- Information security management systems -- Requirements
Naslov (slovenski): Informacijska tehnologija - Varnostne tehnike - Sistemi upravljanja informacijske varnosti - Zahteve
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ISO/IEC 27001:2013 angleški jezik Withdrawn SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
SIST ISO/IEC 27001:2013 (+ AC) slovenski jezik Withdrawn SISTP-SF: 82.28 EUR
PDF
Papir
SIST ISO/IEC 27001:2013 (brez AC) slovenski jezik Withdrawn SISTP-SF: 82.28 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ITC - Informacijska tehnologija
ICS: 03.100.70 35.030
Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-Nov-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-11
Razveljavitev: 01-Mar-2018
Referenca razveljavitve: Sporocila 2018-03
Referenčna oznaka: ISO/IEC 27001:2013
Področje projekta (angleško): This International Standard specifies the requirements for establishing, implementing, maintaining and continually improving an information security management system within the context of the organization. This International Standard also includes requirements for the assessment and treatment of information security risks tailored to the needs of the organization. The requirements set out in this International Standard are generic and are intended to be applicable to all organizations, regardless of type, size or nature. Excluding any of the requirements specified in Clauses 4 to 10 is not acceptable when an organization claims conformity to this International Standard.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard določa zahteve za vzpostavitev, izvajanje, vzdrževanje in nenehno izboljševanje sistema upravljanja informacijske varnosti v okviru organizacije. Ta mednarodni standard zajema tudi zahteve za ocenjevanje in obravnavanje tveganj informacijske varnosti, ki so prilagojene potrebam organizacije. Zahteve, postavljene v tem mednarodnem standardu, so generične in so namenjene uporabi v vseh organizacijah ne glede na vrsto, velikost ali naravo. Izključevanje katere koli zahteve, določene v točkah 4 do 10, ni sprejemljivo, kadar organizacija zagotavlja skladnost s tem mednarodnim standardom.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST ISO/IEC 27001:2010 - Informacijska tehnologija - Varnostne tehnike - Sistemi upravljanja informacijske varnosti - Zahteve 01-Jan-2014
Nadomeščen z SIST EN ISO/IEC 27001:2017 - Informacijska tehnologija - Varnostne tehnike - Sistemi upravljanja informacijske varnosti - Zahteve (ISO/IEC 27001:2013, vključno s popravkoma Cor 1:2014 in Cor 2:2015) 01-Jul-2017


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi