SIST EN 508-2:2019

Oznaka standarda: SIST EN 508-2:2019
Koda projekta: 00128164
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Roofing and cladding products from metal sheet - Specification for self-supporting products of steel, aluminium or stainless steel sheet - Part 2: Aluminium
Naslov (slovenski): Pločevina za pokrivanje streh in oblaganje sten - Specifikacija za samonosilne proizvode iz jeklene, aluminijeve pločevine ali pločevine iz nerjavnega jekla - 2. del: Aluminij
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 508-2:2019 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IKER - Keramika
ICS: 77.150.10 91.060.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-10
Referenčna oznaka: EN 508-2:2019
Področje projekta (angleško): This part of EN 508 specifies requirements for self-supporting external profiled sheets for roof covering wall cladding, lining and liner tray products for discontinuous laying made from aluminium sheet with or without surface treatment (additional organic coatings or anodising). The standard establishes general characteristics, definitions, classifications and labelling for the products, together with requirements for the materials from which the products can be manufactured. It is intended to be used either by manufacturers to ensure that their products comply with the requirements or by purchasers to verify that the products comply before they are made available on the market before being despatched from the factory. It specifies the requirements for products which enable them to meet all normal service conditions. The standard applies to all discontinuously laid self-supporting external profiled sheets for roof covering, wall cladding, lining and liner trays with the exception of tiles with a surface area less than 1 m2 and produced by stamping. These profiled roof sheets are designed to keep wind, rain and snow out of the building, and to transfer any resultant loads and infrequent maintenance loads to the structure. This standard does not cover products for structural purposes, i.e. it does not cover products used in structural class III (according to EN 1999 1 4), it does not cover products used in constructions of Structural Classes I and II (according to EN 1999 1 4) intended to contribute to the global or partial stability of the building structure by providing racking resistance or resistance of permanent static loads (excluding self-weight of the metal sheet). No requirements for supporting construction, design of roof system and execution of connections and flashings are included.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda EN 508 določa zahteve za samonosilne zunanje profilirane pločevine za strešne kritine, zunanje in notranje stenske obloge ter izdelke iz profilne kritine za nezvezno polaganje, izdelane iz aluminijeve pločevine s površinsko obdelavo ali brez nje (dodatne organske prevleke ali anodiziranje). Ta standard določa splošne lastnosti, definicije, klasifikacije in označevanje za izdelke ter zahteve za materiale, iz katerih so izdelki lahko proizvedeni. Namenjen je proizvajalcem, da se zagotovi skladnost njihovih izdelkov z zahtevami, oziroma kupcem, da lahko preverijo skladnost izdelkov, še preden so ti dani na trg. Določa zahteve za izdelke, ki omogočajo, da slednji izpolnjujejo vse običajne pogoje uporabe. Ta standard se uporablja za vse nezvezno položene samonosilne zunanje profilirane pločevine za strešne kritine, zunanje in notranje obloge ter profilne kritine z izjemo ploščic, ki imajo površino manjšo od 1 m2 in so izdelane z vtiskavanjem. Te profilirane strešne pločevine so zasnovane tako, da stavbo ščitijo pred vetrom, dežjem in snegom, pri čemer morebitne nastale obremenitve in obremenitve zaradi nerednega vzdrževanja prenesejo na konstrukcijo. Ta standard ne zajema izdelkov za gradbene namene, kar pomeni, da ne zajema izdelkov, ki se uporabljajo pri strukturnem razredu III (v skladu s standardom EN 1999-1-4), ter izdelkov, ki se uporabljajo pri konstrukcijah strukturnih razredov I in II (v skladu s standardom EN 1999-1-4) in prispevajo k celotni ali delni stabilnosti gradbene konstrukcije tako, da zagotavljajo odpornost proti natezanju ali proti trajnim statičnim obremenitvam (brez lastne teže kovinske pločevine). Standard ne vključuje zahtev za podporne konstrukcije, projektiranje strešnega sistema ter postavitev povezav in obrob.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 508-2:2008 - Pločevina za pokrivanje streh - Specifikacije za samonosilne proizvode iz jeklene, aluminijeve pločevine ali pločevine iz nerjavnega jekla - 2. del: Aluminij 01-okt-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi