SIST ISO 20899:2019

Oznaka standarda: SIST ISO 20899:2019
Koda projekta: 069404
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Water quality - Plutonium and neptunium - Test method using ICP-MS
Naslov (slovenski): Kakovost vode - Plutonij in neptunij - Preskusna metoda masne spektrometrije z induktivno sklopljeno plazmo (ICP/MS)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ISO 20899:2019 angleški jezik Active SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: KAV - Kakovost vode
ICS: 13.060.50 17.240
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Dec-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-12
Referenčna oznaka: ISO 20899:2018
Področje projekta (angleško): This document specifies methods used to determine the concentration of plutonium and neptunium isotopes in water by inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) (239Pu, 240Pu, 241Pu and 237Np). The concentrations obtained can be converted into activity concentrations of the different isotopes[9]. Due to its relatively short half-life and 238U isobaric interference, 238Pu can hardly be measured by this method. To quantify this isotope, other techniques can be used (ICP-MS with collision-reaction cell, ICP-MS/MS with collision-reaction cell or chemical separation). Alpha spectrometry measurement, as described in ISO 13167[10], is currently used[11]. This method is applicable to all types of water having a saline load less than 1 g·l−1. A dilution of the sample is possible to obtain a solution having a saline load and activity concentrations compatible with the preparation and the measurement assembly. A filtration at 0,45 μm is needed for determination of dissolved nuclides. Acidification and chemical separation of the sample are always needed. The limit of quantification depends on the chemical separation and the performance of the measurement device. This method covers the measurement of those isotopes in water in activity concentrations between around[12][13]: — 1 mBq·l−1 to 5 Bq·l−1 for 239Pu, 240Pu and 237Np; — 1 Bq·l−1 to 5 Bq·l−1 for 241Pu. In both cases, samples with higher activity concentrations than 5 Bq·l−1 can be measured if a dilution is performed before the chemical separation. It is possible to measure 241Pu following a pre-concentration step of at least 1 000.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument določa metode za določanje koncentracije izotopov plutonija in neptunija v vodi prek masne spektrometrije z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-MS) (239Pu, 240Pu, 241Pu in 237Np). Pridobljene koncentracije je mogoče pretvoriti v koncentracije aktivnosti različnih izotopov[9]. Zaradi relativno kratke razpolovne dobe in izobarnih motenj 238U je s to metodo težko izmeriti 238Pu. Za količinsko določitev tega izotopa je mogoče uporabiti druge tehnike (ICP-MS s kolizijsko/reakcijsko celico, ICP-MS/MS s kolizijsko/reakcijsko celico ali kemično separacijo). Trenutno se uporablja alfa spektrometrija, kot je opisano v standardu ISO 13167[10][11]. Ta metoda se uporablja za vse vrste vode z manj kot 1 g l−1 soli. Z redčenjem vzorca je mogoče pridobiti raztopino s koncentracijo fiziološke raztopine in koncentracijo aktivnosti, združljivo s pripravo in merilnim sklopom. Za določitev raztopljenih nuklidov je potrebna filtracija pri 0,45 µm. Vedno sta potrebna okisanje in kemična separacija vzorca. Meja količinskega določanja je odvisna od kemične separacije in učinkovitosti merilne naprave. Ta metoda zajema merjenje teh izotopov v vodi v koncentraciji aktivnosti med približno[12][13]: – 1 mBq·l−1 do 5 Bq·l−1 za 239Pu, 240Pu in 237Np; – 1 Bq·l−1 do 5 Bq·l−1 za 241Pu. V obeh primerih je mogoče izmeriti vzorce z višjo koncentracijo aktivnosti kot 5 Bq l-1, če se pred kemično separacijo opravi redčenje. Po koraku predkoncentracije vsaj 1000 je mogoče izmeriti 241Pu.

Najbolje prodajani standardi