SIST ISO 2859-5:2010

Oznaka standarda: SIST ISO 2859-5:2010
Koda projekta: 039295
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Sampling procedures for inspection by attributes -- Part 5: System of sequential sampling plans indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection
Naslov (slovenski): Postopki vzorčenja za kontrolo po opisnih spremenljivkah - 5. del: Sistem sekvenčnih vzorčnih načrtov, razvrščenih po prevzemni meji kakovosti (AQL) za kontrolo zaporednih partij (lotov)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ISO 2859-5:2010 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ISTM - Statistične metode
ICS: 03.120.30
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-07
Referenčna oznaka: ISO 2859-5:2005
Področje projekta (angleško): This part of ISO 2859 specifies sequential sampling schemes that supplement the ISO 2859-1 acceptance sampling system for inspection by attributes. The ISO 2859-1 acceptance sampling system is indexed in terms of the acceptance quality limit (AQL). Its purpose is to induce a supplier, through the economic and psychological pressure of lot non-acceptance, to maintain a process average at least as good as the specified acceptance quality limit, while at the same time providing an upper limit for the risk to the consumer of accepting the occasional poor lot. The sampling schemes defined in this part of ISO 2859 are applicable, but not limited, to the inspection of: - end items, - components and raw materials, - operations, - materials in process, - supplies in storage, -ç maintenance operations, -ç data or records, and -ç administrative procedures. These schemes are designed to be applied to a continuing series of lots, that is, a series long enough to permit the switching rules in 10.3 to be applied. These switching rules provide a) enhanced protection to the consumer (by means of tightened sampling inspection criteria or discontinuation of sampling inspection) should deterioration in quality occur, b) an incentive, at the discretion of the responsible authority, to reduce inspection costs (by means of reduced sampling inspection criteria) should consistently good quality be demonstrated over time. The individual sampling plans are not designed to be used outside of the schemes in which they are presented. Where lots are produced in isolation or in a series too short for this part of ISO 2859 to apply, the user is advised to consult ISO 2859-2 for appropriate sampling plans.
Področje projekta (slovensko): Ta del ISO 2859 opredeljuje sekvenčne vzorčne načrte, ki nadomeščajo sistem prevzemnega vzorčenja za kontrolo po opisnih spremenljivkah. ISO 2859-1 sistem prevzemnega vzorčenja je razvrščen po prevzemni meji kakovosti (AQL). Njegov namen je s pomočjo gospodarskega in psihološkega pritiska glede nesprejemljivosti partije spodbuditi dobavitelja, da vzdržuje vsaj tako dobro povprečje postopka, kot je določena prevzemna meja kakovosti, in da istočasno zagotovi zgornjo mejo za tveganje pri prevzemu občasne slabe partije za potrošnika. Vzorčni načrti, opredeljeni v temu delu ISO 2859, veljajo (vendar ne izključno) za kontrolo: - končnih primerkov, - komponent in surovin, - operacij, - materialov in procesov, - zalog in skladiščenja, - vzdrževalnih operacij, - podatkov ali zapisov, - administrativnih postopkov. Ti načrti so zasnovani za uporabo pri nepretrganih serijah partij, tj. pri serijah, ki so dovolj dolgotrajne, da omogočajo uporabo pravil iz točke 10.3. Ta pravila komutacije zagotavljajo a) boljše varovanje potrošnika (s pomočjo strožjih meril kontrole vzorčenja ali prekinitvijo kontrole vzorčenja), če pride do poslabšanja kakovosti, in b) po presoji odgovornega organa spodbudo za zmanjševanje stroškov kontrole (z nižjimi merili kontrole vzorčenja), kar naj bi se sčasoma odražalo v dosledni dobri kakovosti. Posamični vzorčni načrti niso zasnovani za uporabo zunaj načrtov, v katerih so predstavljeni. Kjer se partije proizvajajo izolirano oziroma so serije prekratke, da bi veljal ta del ISO 2859, se uporabniku svetuje, da za primerne vzorčne načrte upošteva ISO 2859-2.

Najbolje prodajani standardi