SIST EN ISO 19142:2011

Oznaka standarda: SIST EN ISO 19142:2011
Koda projekta: 00287040
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Geographic information - Web feature service (ISO 19142:2010)
Naslov (slovenski): Geografske informacije - Spletna storitev za pojave (ISO 19142:2010)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 19142:2011 angleški jezik Active SIST-T: 181.50 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: GIG - Geografske informacije
ICS: 07.040 35.240.70
Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-03
Referenčna oznaka: EN ISO 19142:2010
Področje projekta (angleško): This International Standard specifies the behaviour of a web feature service that provides transactions on and access to geographic features in a manner independent of the underlying data store. It specifies discovery operations, query operations, locking operations, transaction operations and operations to manage stored parameterized query expressions. Discovery operations allow the service to be interrogated to determine its capabilities and to retrieve the application schema that defines the feature types that the service offers. Query operations allow features or values of feature properties to be retrieved from the underlying data store based upon constraints, defined by the client, on feature properties. Locking operations allow exclusive access to features for the purpose of modifying or deleting features. Transaction operations allow features to be created, changed, replaced and deleted from the underlying data store. Stored query operations allow clients to create, drop, list and describe parameterized query expressions that are stored by the server and can be repeatedly invoked using different parameter values.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard določa vedenje spletne storitve za pojave, ki zagotavlja transakcije med geografskimi pojavi in dostop do njih na način, ki ni odvisen od osnovne podatkovne shrambe. Določa operacije odkrivanja, operacije poizvedovanja, operacije zaklepanja, operacije za transakcije in operacije za upravljanje shranjenih parametričnih izrazov poizvedovanja. Operacije odkrivanja omogočajo, da se za ugotavljanje zmogljivosti storitve in za vzpostavitev aplikacijske sheme, opredeljujoče tipe pojavov, ki jih storitev ponuja, o tej storitvi povpraša. Operacije poizvedovanja omogočajo, da se iz osnovnih podatkovnih shramb na podlagi omejitev, ki jih opredeli stranka, ali lastnosti pojava lahko poizve o pojavih oziroma vrednostih lastnosti pojavov. Operacije zaklepanja omogočajo dostop do pojavov zato, da se spremenijo ali izbrišejo pojavi. Operacije transakcij omogočajo, da se pojavi ustvarjajo, spreminjajo, nadomeščajo in izbrišejo iz osnovne podatkovne shrambe. Shranjene operacije poizvedovanja omogočajo strankam, da ustvarjajo, naštevajo in opisujejo parametrične izraze poizvedovanja, ki jih hrani strežnik in se lahko zaporedoma prikličejo z uporabo različnih vrednosti parametrov.

Najbolje prodajani standardi