SIST EN ISO 3506-4:2011

Oznaka standarda: SIST EN ISO 3506-4:2011
Koda projekta: 00185256
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners - Part 4: Tapping screws (ISO 3506-4:2009)
Naslov (slovenski): Mehanske lastnosti veznih elementov iz nerjavnega jekla - 4. del: Pločevinski vijaki (ISO 3506-4:2009)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 3506-4:2011 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ISEL - Strojni elementi
ICS: 21.060.10 77.140.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jun-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-06
Referenčna oznaka: EN ISO 3506-4:2009
Področje projekta (angleško): This part of ISO 3506 specifies the mechanical properties of tapping screws made of austenitic, martensitic and ferritic steel grades of corrosion-resistant stainless steels, when tested over an ambient temperature range of 10 °C to 35 °C. Properties vary at higher or lower temperatures. It applies to tapping screws with threads from ST2,2 up to and including ST8, in accordance with ISO 1478. It does not apply to screws with special properties, such as weldability. NOTE The designation system of this part of ISO 3506 can be used for sizes outside the limits given in this clause (e.g. d ST8), provided that all applicable mechanical and physical requirements of the hardness classes are met. This part of ISO 3506 does not define corrosion or oxidation resistance in particular environments. However, some information on materials for particular environments is given in Annex C. Regarding definitions of corrosion and corrosion resistance, see ISO 8044. The aim of this part of ISO 3506 is the classification of corrosion-resistant stainless steel tapping screws into hardness classes. Corrosion and oxidation performances and mechanical properties for use at elevated or sub-zero temperatures can be agreed on between the user and the manufacturer in each particular case. Annex D shows how the risk of intergranular corrosion at elevated temperatures depends on the carbon content. All austenitic stainless steel fasteners are normally non-magnetic in the annealed condition; after cold working, some magnetic properties can be evident (see Annex E).
Področje projekta (slovensko): Ta del ISO 3506 določa mehanske lastnosti pločevinskih vijakov, narejenih iz avstenitnih, martenzitnih in feritnih vrst nerjavnega jekla, odpornega proti koroziji, pri preskušanju v območju okoljske temperature med 10 °C in 35 °C. Lastnosti se spreminjajo glede na višje ali nižje temperature. Velja za pločevinske vijake z navoji od ST2,2 do vključno ST8, v skladu z ISO 1478. Ne velja za vijake s posebnimi lastnostmi, kot je varivost. OPOMBA: Sistem označevanja v tem delu ISO 3506 se lahko uporablja za velikosti zunaj omejitev, podanih v tej točki (npr. d ST8), če so izpolnjene veljavne mehanske in fizikalne zahteve razredov trdote. Ta del ISO 3506 ne opredeljuje odpornosti proti koroziji ali oksidaciji v nekaterih okoljih. Nekateri podatki o materialih za določena okolja so kljub temu navedeni v dodatku C. Za opredelitve korozije in odpornosti proti koroziji glej ISO 8044. Namen tega dela ISO 3506 je razvrstitev pločevinskih vijakov iz nerjavnega jekla, odpornega proti koroziji, v razrede trdote. O zmogljivostih, povezanih s korozijo in oksidacijo, ter mehanskih lastnostih za uporabo pri povišanih temperaturah ali temperaturah pod nič se lahko dogovorita uporabnik in proizvajalec za vsak posamezen primer. Dodatek D prikazuje, kako je tveganje za interkristalno korozijo pri povišanih temperaturah odvisno od vsebnosti ogljika. Vsi vezni elementi iz avstenitnega nerjavnega jekla so v nežarjenem stanju običajno nemagnetni; po hladni obdelavi so nekatere magnetne lastnosti očitne (glej dodatek E).
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 3506-4:2004 - Mehanske lastnosti veznih elementov iz nerjavnega jekla - 4. del: Pločevinski vijaki (ISO 3506-4:2003 08-Jun-2022
Nadomešča SIST EN ISO 3506-4:2004 - Mehanske lastnosti veznih elementov iz nerjavnega jekla - 4. del: Pločevinski vijaki (ISO 3506-4:2003 01-Jun-2011


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi