SIST EN ISO 11664-5:2016

Oznaka standarda: SIST EN ISO 11664-5:2016
Koda projekta: 00139573
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Colorimetry - Part 5: CIE 1976 L*u*v* Colour space and u', v' uniform chromaticity scale diagram (ISO/CIE 11664-5:2016)
Naslov (slovenski): Kolorimetrija - 5. del: Barvni prostor L*u*v* in diagram enakomerne barvnosti u', v' po CIE 1976 (ISO/CIE 11664-5:2016)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 11664-5:2016 angleški jezik Active SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IBLP - Barve, laki in premazi
ICS: 17.180.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2016
Refer. št. objave: Sporocila 2016-12
Referenčna oznaka: EN ISO 11664-5:2016
Področje projekta (angleško): This part of ISO/CIE 11664 specifies the method of calculating the coordinates of the CIE 1976 L*u*v* colour space including correlates of lightness, chroma, saturation and hue. It includes two methods for calculating Euclidean distances in this space to represent the relative perceived magnitude of colour differences. It also specifies the method of calculating the coordinates of the u′,v′ uniform chromaticity scale diagram. This part of ISO/CIE 11664 is applicable to tristimulus values calculated using the colour-matching functions of the CIE 1931 standard colorimetric system or the CIE 1964 standard colorimetric system. This part of ISO/CIE 11664 may be used for the specification of colour stimuli perceived as belonging to a reflecting or transmitting object, where a three-dimensional space more uniform than tristimulus space is required. This includes self-luminous displays, like cathode ray tubes, if they are being used to simulate reflecting or transmitting objects and if the stimuli are appropriately normalized. This part of ISO/CIE 11664, as a whole, does not apply to colour stimuli perceived as belonging to an area that appears to be emitting light as a primary light source or that appears to be specularly reflecting such light. Only the u′,v′ uniform chromaticity scale diagram defined in 4.1 and the correlates of hue and saturation defined in 4.3 apply to such colour stimuli.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda ISO/CIE 11664 določa metodo za izračun koordinat CIE 1976 L*u*v*, vključno s korelacijo svetlobe, barv, saturacije in odtenka. Vključuje dve metodi za izračun evklidskih razdalj v tem prostoru za predstavo relativne magnitude teh barvnih razlik. Določa tudi metodo za izračun koordinat diagrama kromatskega merila za u′,v′. Ta del standarda ISO/CIE 11664 se uporablja za tristimulusne vrednosti, izračunane z uporabo barvno skladnih funkcij kolorimetričnega sistema v skladu s standardom CIE 1931 ali kolorimetričnega sistema v skladu s standardom CIE 1964. Ta del standarda ISO/CIE 11664 se lahko uporablja za specifikacijo barvnih stimulov, dojetih kot refleksni ali oddajni predmeti, kjer je zahtevan tridimenzionalni prostor, enotnejši od tristimulusnega prostora. To vključuje samosvetilne zaslone, kot so katodne cevi, če se uporabljajo za simulacijo predmeta, ki odbija ali oddaja svetlobo, in če so dražljaji ustrezno normalizirani. Ta del standarda ISO/CIE 11664 se v celoti ne uporablja za barvne dražljaje, zaznane, da pripadajo območjem, za katere je videti, da oddajajo svetlobo kot primarni svetlobni viri ali da sijajno odsevajo takšno svetlobo. Za takšne barvne vrednosti se uporabljajo samo diagram enotnega kromatskega merila u′,v′, določen v točki 4.1, in korelacije odtenkov in saturacije, določene v točki 4.3.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 11664-5:2011 - Kolorimetrija - 5. del: CIE 1976 L*u*v* barvni prostor in u', v' diagram enakomerne barvnosti (ISO 11664-5:2009) 01-dec-2016


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi