SIST EN ISO 10360-2:2011

Oznaka standarda: SIST EN ISO 10360-2:2011
Koda projekta: 00290105
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Geometrical product specifications (GPS) - Acceptance and reverification tests for coordinate measuring machines (CMM) - Part 2: CMMs used for measuring linear dimensions (ISO 10360-2:2009)
Naslov (slovenski): Specifikacija geometrijskih veličin izdelka - Preskusi za sprejemljivost in ponovno overjanje koordinatnih merilnih strojev (KMS) - 2. del: Koordinatni merilni stroji za merjenje dolžinskih mer (ISO 10360-2:2009)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 10360-2:2011 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ISEL - Strojni elementi
ICS: 17.040.30 17.040.40
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Nov-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-11
Referenčna oznaka: EN ISO 10360-2:2009
Področje projekta (angleško): This part of ISO 10360 specifies the acceptance tests for verifying the performance of a coordinate measuring machine (CMM) used for measuring linear dimensions as stated by the manufacturer. It also specifies the reverification tests that enable the user to periodically reverify the performance of the CMM. The acceptance and reverification tests given in this part of ISO 10360 are applicable only to Cartesian CMMs using contacting probing systems of any type operating in the discrete-point probing mode. This part of ISO 10360 specifies performance requirements that can be assigned by the manufacturer or the user of a CMM, the manner of execution of the acceptance and reverification tests to demonstrate the stated requirements, rules for proving conformance, and applications for which the acceptance and reverification tests can be used.
Področje projekta (slovensko): Ta del ISO 10360 določa preskuse za sprejemljivost za overjanje delovanja koordinatnih merilnih strojev (KMS), ki se uporabljajo za merjenje dolžinskih mer, kot jih navaja proizvajalec. Prav tako določa preskuse ponovnega overjanja, ki omogočajo uporabniku, da občasno ponovno overi delovanje KMS. Preskusi za sprejemljivost in ponovno overjanje, podani v tem delu ISO 10360, veljajo samo za kartezične KMS, ki uporabljajo vse vrste sistemov za obdelavo stikov, delujoče v načinu diskretne točkovne obdelave. Ta del ISO 10360 določa zahteve za zmogljivost, ki jih lahko določi proizvajalec ali uporabnik KMS, način izvajanja preskusov za sprejemljivost in ponovno overjanje za dokazovanje navedenih zahtev, pravila za zagotavljanje skladnosti ter namene, za katere se lahko uporabijo preskusi za sprejemljivost in ponovno overjanje.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST ISO 10360-2:2002 - Specifikacija geometrijskih veličin izdelka - Preskusi sprejemljivosti in ponovnega overjanja koordinatnih merilnih strojev - 2. del: Koordinatni merilni stroji za merjenje velikosti 01-Feb-2010
Nadomešča SIST EN ISO 10360-2:2002 - Specifikacije geometričnih proizvodov (SGP) - Odobritev in preskusi ponovne overitve za koordinirano merjenje strojev - 2. del: Koordinirano merjenje strojev, ki se uporabljajo za merjenje velikosti (ISO 10360-2:2001) 01-Nov-2011


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi