SIST EN ISO 4048:2018

Oznaka standarda: SIST EN ISO 4048:2018
Koda projekta: 00289195
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Leather - Chemical tests - Determination of matter soluble in dichloromethane and free fatty acid content (ISO 4048:2018)
Naslov (slovenski): Usnje - Kemijski preskusi - Določevanje topne snovi v diklormetanu in vsebnosti prostih maščobnih kislin (ISO 4048:2018)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 4048:2018 angleški jezik Active SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IUSN - Usnje
ICS: 59.140.30
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Oct-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-10
Referenčna oznaka: EN ISO 4048:2018
Področje projekta (angleško): This document specifies a method for the determination of the substances in leather which are soluble in dichloromethane. This method is applicable to all types of leather. Not all fatty and similar substances can be extracted from leather with organic solvents; they may be in part soluble and partly bound to the leather. On the other hand, the solvent can dissolve non-fatty substances, for example sulfur and impregnants, both of which cause difficulty in the determination of the acid value and saponification value of the fat. This document includes two techniques for extraction of the fatty substances: 1) extraction using the Soxhlet apparatus; and 2) extraction using a pressurized extraction system. As the extraction is frequently done in conjunction with determination of the free fatty acid content of the leather, a suitable procedure for determination of the free fatty acids extracted by this method is included. The apparatus and technique described in this method are also suitable for the extraction by solvents other than dichloromethane (although the temperature conditions may need to be varied for high pressure extraction).
Področje projekta (slovensko): Ta dokument podaja metodo za določevanje snovi v usnju, ki so topne v diklorometanu. Ta metoda se uporablja se za vse vrste usnja. Vseh maščobnih in podobnih snovi ni mogoče izločiti iz usnja z organskimi topili; lahko so delno topna in delno vezana na usnje. Po drugi strani pa se v topilu lahko raztopijo nemaščobne snovi, npr. žveplo in impregnacijske snovi, pri čemer oboji povzročajo težave pri določevanju kislinskega števila in števila umiljenja maščobe. Ta dokument vključuje dve tehniki izločanja maščobnih snovi: 1) izločanje z uporabo aparata Soxhlet; in 2) izločanje z uporabo sistema izločanja pod tlakom. Ker se izločanje pogosto izvaja skupaj z določevanjem vsebnosti prostih maščobnih kislin v usnju, je vključen ustrezen postopek za določevanje vsebnosti prostih maščobnih kislin, izločenih po tej metodi. Aparat in tehnika, ki sta opisana v tej metodi, sta primerna tudi za izločanje s topili, ki niso diklorometan (čeprav je morda treba temperaturo prilagoditi izločanju pod visokim tlakom).
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 4048:2008 - Usnje - Kemični preskusi - Določevanje topne snovi v diklormetanu in vsebnosti prostih maščobnih kislin (ISO 4048:2008) 01-Oct-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi