SIST EN ISO 389-7:2020

Oznaka standarda: SIST EN ISO 389-7:2020
Koda projekta: 00211196
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Acoustics - Reference zero for the calibration of audiometric equipment - Part 7: Reference threshold of hearing under free-field and diffuse-field listening conditions (ISO 389-7:2019)
Naslov (slovenski): Akustika - Referenčna ničla za umerjanje avdiometrov - 7. del: Referenčni prag slišnosti v razmerah prostega in difuznega zvočnega polja (ISO 389-7:2019)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 389-7:2020 angleški jezik Active SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: AKU - Akustika
ICS: 13.140 17.140.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2020
Refer. št. objave: Sporocila 2020-02
Referenčna oznaka: EN ISO 389-7:2019
Področje projekta (angleško): EN-ISO 389-7 in addition to ISO 16092-1, specifies the technical safety requirements and measures to be adopted by persons undertaking the design, manufacture and supply of pneumatic presses which are intended to work cold metal or material partly of cold metal. This document deals with all significant hazards relevant for pneumatic presses, when they are used as intended and under the conditions of misuse which are reasonably foreseeable by the manufacturer (see Clause 4). All the phases of the lifetime of the machinery as described in ISO 12100:2010, 5.4, have been taken into consideration. The data are given in numerical form for the preferred frequencies in the one-third-octave series from 20 Hz to 16 000 Hz inclusive in accordance with ISO 266 and, in addition, for some intermediate audiometric frequencies up to 18 000 Hz. The threshold data differ from the audiometric zero specified in ISO 389-1, ISO 389-2, ISO 389-5 and ISO 389-8, since the latter refer to monaural listening through earphones with sound pressure levels referred to specified couplers and ear simulators. Direct comparison between the data in the parts of ISO 389 mentioned above and in this document is therefore not appropriate.
Področje projekta (slovensko): Standard EN-ISO 389-7 poleg standarda ISO 16092-1 določa tehnične varnostne zahteve in zaščitne ukrepe, ki jih morajo sprejeti osebe, ki se ukvarjajo s projektiranjem, proizvodnjo in dobavljanjem pnevmatskih stiskalnic, zasnovanih za obdelavo hladnih kovin ali materialov, ki so delno izdelani iz hladnih kovin. Ta dokument obravnava vse večje nevarnosti, povezane s pnevmatskimi stiskalnicami, kadar se uporabljajo v skladu s predvidenim namenom in pod pogoji pričakovane nepravilne uporabe, ki jih določa proizvajalec (glej točko 4). Upoštevane so vse faze življenjske dobe stroja, kot je opisano v točki 5.4. standarda ISO 12100:2010. Podatki so podani v številski obliki za prednostne frekvence v tretjinskih oktavnih pasovih od 20 Hz do vključno 16.000 Hz v skladu s standardom ISO 266 in, dodatno, za nekatere vmesne avdiometrične frekvence do 18.000 Hz. Podatki o pragu se razlikujejo od avdiometrične ničle, opredeljene v standardih ISO 389-1, ISO 389-2, ISO 389-5 in ISO 389-8, saj se slednji navezujejo na monavralno poslušanje prek slušalk z ravnmi zvočnega tlaka, ki se navezujejo na navedene spojnike in simulatorje ušesa. Neposredna primerjava podatkov v zgoraj omenjenih delih standarda ISO 389 in v tem dokumentu zato ni primerna.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 389-7:2006 - Akustika – Referenčna ničla za umerjanje avdiometrov – 7. del: Referenčni prag slišnosti v razmerah prostega in difuznega zvočnega polja (ISO 389-7:2005) 01-feb-2020
Nadomešča SIST EN ISO 389-7:2006/A1:2016 - Akustika - Referenčna ničla za umerjanje avdiometrov - 7. del: Referenčni prag slišnosti v razmerah prostega zvočnega polja in v razmerah difuznega zvočnega polja - Dopolnilo A1: Referenčni prag slišnosti pri 20 Hz in 18 000 Hz v razmerah prostega zvočnega polja in pri 20 Hz v razmerah difuznega zvočnega polja (ISO 389-7:2005/Amd 1:2016) 01-feb-2020


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi