SIST EN 60730-2-7:2010

Oznaka standarda: SIST EN 60730-2-7:2010
Koda projekta: 22013
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-7: Particular requirements for timers and time switches (IEC 60730-2-7:2008, modified)
Naslov (slovenski): Avtomatske električne krmilne naprave za gospodinjstva in podobno uporabo - 2-7. del: Posebne zahteve za stikalne ure in časovna stikala (IEC 60730-2-7:2008, spremenjen)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 60730-2-7:2010 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ISS EIT.NZG - Naprave za gospodinjstvo
ICS: 39.040.99 97.120
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Dec-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-12
Referenčna oznaka: EN 60730-2-7:2010
Področje projekta (angleško): In general, this part of IEC 60730 applies to timers and time switches for household and similar use that may use electricity, gas, oil, solid fuel, solar thermal energy, etc. or a combination thereof, including heating, air conditioning and similar applications. This standard is also applicable to individual timers utilized as part of a control system or timers which are mechanically integral with multifunctional controls having non-electrical outlets. This standard does not apply to time-delay switches (TDS) within the scope of IEC 60669-2-3. Throughout this standard, the word “timers” means timers and time switches, unless the type is specifically mentioned. Devices which only indicate time or passage of time are not included. This standard does not apply to multi-functional controls having an integrated timing function which is not capable of being tested as a separate timing device.
Področje projekta (slovensko): Na splošno ta del IEC 60730 velja za stikalne ure in časovna stikala za gospodinjstva in podobno uporabo, ki lahko porabljajo elektriko, plin, nafto, trdno gorivo, solarno termalno energijo ali njihove kombinacije, vključno z ogrevanjem, prezračevanjem in podobnimi rabami. Ta standard prav tako velja za posamične stikalne ure, uporabljene kot del nadzornega sistema ali stikalne ure, ki so mehansko združene v večfunkcijske krmilne naprave, z priključki, ki niso električni. Ta standard ne velja za stikala s časovno zakasnitvijo (TDS) znotraj področja uporabe IEC 60669-2-3. V tem standardu besedna zveza »stikalne ure« pomeni stiskalne ure in časovna stikala, razen če je vrsta posebej omenjena. Naprave, ki kažejo zgolj čas ali minevanje časa, niso vključene. Ta standard ne velja za večfunkcijske krmilne naprave, ki imajo vgrajeno funkcijo za izbiro časa, ki je ni možno preskusiti kot ločeno napravo za izbiro časa.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST EN IEC 60730-2-7:2021 - Avtomatske električne krmilne naprave - 2-7. del: Posebne zahteve za stikalne ure in časovna stikala 06-May-2014
Nadomešča SIST EN 60730-2-7:1995/A14:2003 - Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-7: Particular requirements for timers and time switches 01-Oct-2013
Revidiran SIST EN 60730-2-7:1995/A14:2003 - Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-7: Particular requirements for timers and time switches 08-Oct-2013
Nadomeščen z SIST EN IEC 60730-2-7:2021 - Avtomatske električne krmilne naprave - 2-7. del: Posebne zahteve za stikalne ure in časovna stikala 19-Nov-2013
Revidiran SIST EN 60730-2-7:1995/A11:1998 - Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2: Particular requirements for timers and time switches - Amendment A11 08-Oct-2013
Nadomešča SIST EN 60730-2-7:1995/A14:2003 - Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-7: Particular requirements for timers and time switches 07-Jun-2022
Revidiran SIST EN 60730-2-7:1995 - Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2: Particular requirements for timers and time switches (IEC 730-2-7:1990, modified) 08-Oct-2013
Popravljen z SIST EN 60730-2-7:2010/AC:2012 - Avtomatske električne krmilne naprave za uporabo v gospodinjstvu in za podobno uporabo - 2-7. del: Posebne zahteve za stikalne ure in časovna stikala 01-Mar-2012
Revidiran SIST EN 60730-2-7:1995/A13:2003 - Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-7: Particular requirements for timers and time switches - Amendment to sub-clause 1.1.1 08-Oct-2013
Popravljen z SIST EN 60730-2-7:2010/AC:2012 - Avtomatske električne krmilne naprave za uporabo v gospodinjstvu in za podobno uporabo - 2-7. del: Posebne zahteve za stikalne ure in časovna stikala 07-Jun-2022
Revidiran SIST EN 60730-2-7:1995/A1:1998 - Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2: Particular requirements for timers and time switches - Amendment A1 (IEC 60730-2-7:1990/A1:1994, modified) 08-Oct-2013
Revidiran SIST EN 60730-2-7:1995/A12:1998 - Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2: Particular requirements for timers and time switches - Amendment A12 08-Oct-2013
Nadomešča SIST EN 60730-2-7:1995/A11:1998 - Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2: Particular requirements for timers and time switches - Amendment A11 01-Oct-2013
Nadomešča SIST EN 60730-2-7:1995/A1:1998 - Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2: Particular requirements for timers and time switches - Amendment A1 (IEC 60730-2-7:1990/A1:1994, modified) 07-Jun-2022
Nadomešča SIST EN 60730-2-7:1995/A13:2003 - Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-7: Particular requirements for timers and time switches - Amendment to sub-clause 1.1.1 07-Jun-2022
Nadomešča SIST EN 60730-2-7:1995/A12:1998 - Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2: Particular requirements for timers and time switches - Amendment A12 01-Oct-2013
Popravljen z SIST EN 60730-2-7:2010/AC:2012 - Avtomatske električne krmilne naprave za uporabo v gospodinjstvu in za podobno uporabo - 2-7. del: Posebne zahteve za stikalne ure in časovna stikala 28-Feb-2012
Nadomešča SIST EN 60730-2-7:1995/A13:2003 - Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-7: Particular requirements for timers and time switches - Amendment to sub-clause 1.1.1 01-Oct-2013
Nadomešča SIST EN 60730-2-7:1995/A1:1998 - Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2: Particular requirements for timers and time switches - Amendment A1 (IEC 60730-2-7:1990/A1:1994, modified) 01-Oct-2013
Nadomešča SIST EN 60730-2-7:1995/A12:1998 - Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2: Particular requirements for timers and time switches - Amendment A12 07-Jun-2022
Nadomešča SIST EN 60730-2-7:1995 - Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2: Particular requirements for timers and time switches (IEC 730-2-7:1990, modified) 07-Jun-2022
Nadomešča SIST EN 60730-2-7:1995/A11:1998 - Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2: Particular requirements for timers and time switches - Amendment A11 07-Jun-2022
Nadomešča SIST EN 60730-2-7:1995 - Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2: Particular requirements for timers and time switches (IEC 730-2-7:1990, modified) 01-Oct-2013


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi