SIST-TS CEN/TS 15901-10:2010

Oznaka standarda: SIST-TS CEN/TS 15901-10:2010
Koda projekta: 00227278
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Road and airfield surface characteristics - Part 10: Procedure for determining the skid resistance of a pavement surface using a device with longitudinal block measurement (LFCSK): the Skiddometer BV-8
Naslov (slovenski): Značilnosti cestnih in vzletnih površin - 10. del: Postopek določanja torne sposobnosti vozne površine z opremo za vzdolžne meritve z blokiranim kolesom (LFCSK): Skiddometer BV-8
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TS CEN/TS 15901-10:2010 angleški jezik Active SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: CES - Ceste
ICS: 17.040.20 93.080.10 93.120
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Feb-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-02
Referenčna oznaka: CEN/TS 15901-10:2009
Področje projekta (angleško): This Technical Specification describes a method for determining the skid resistance of paved surface by measurement of the longitudinal friction coefficient µSkid. The method provides a measure of the wet skid resistance properties of a bound surface by measurement of the longitudinal friction coefficient using a locked wheel with a slip ratio of 0 % (locked wheel: standard), or a slip ratio of (14 ± 1) % and a controlled speed. The test tyre is dragged over a pre-wetted pavement under controlled load and constant speed conditions while the test tyre is parallel to the direction of motion and to the pavement. This Technical Specification covers the operation of the Skiddometer, Type BV 8, used in Switzerland.
Področje projekta (slovensko): Ta tehnična specifikacija opisuje metodo določanja torne sposobnosti vozne površine z meritvijo količnika trenja μSkid. Metoda določa merilo lastnosti tornih sposobnosti mokre omejene površine z meritvijo količnika trenja z uporabo zaklenjenega kolesa s stopnjo zdrsa 0 % (zaklenjeno kolo: standardno) ali stopnjo zdrsa (14 ± 1 %) in nadzorovano hitrostjo. S preskusno pnevmatiko se zavira na predhodno namočeni površini pod nadzorovanimi pogoji upora in hitrosti, medtem ko je preskusna pnevmatika vzporedna s smerjo gibanja in površino. Ta tehnična specifikacija zajema delovanje merilca tornosti tipa BV 8, ki se uporablja v Švici.

Najbolje prodajani standardi