SIST-TS CEN/TS 16919:2016

Oznaka standarda: SIST-TS CEN/TS 16919:2016
Koda projekta: 00331103
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Postal services - Interface and data transfer format for capturing postal automation events IDT-PAE
Naslov (slovenski): Poštne storitve - Vmesnik in oblika prenosa podatkov za zajem avtomatiziranih poštnih dogodkov
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TS CEN/TS 16919:2016 angleški jezik Active SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 03.240 35.240.69
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jun-2016
Refer. št. objave: Sporocila 2016-06
Referenčna oznaka: CEN/TS 16919:2016
Področje projekta (angleško): An IDT-PAE interface enables interoperability among several systems and processes by providing specifications to the following requirements: a) Data Collection and Transfer: Specification of data transported from the devices to higher level systems. There may be more than one permissible protocol referring to different OSI layers. The standard will define where the communication requires polling and where asynchronous messages are used. The basis is messages triggered by events. b) Data Storage and Format: Specification how data is formatted and structured. This concerns the choice between XML, CSV, EDI, JSON and other formats including possible binary representations. c) Data Model: Specification of the semantics (meanings) behind the data. This is the most important part and the one of the most important objectives for the specification. This means that conceptual data model and its mapping to the Data Format will be developed. Major focus on specifications level of detail will be placed in order to provide a document that will provide detailed specification information without being too general or too specific.
Področje projekta (slovensko): Vmesnik IDT-PAE omogoča interoperabilnost med več sistemi in procesi, tako da zagotavlja specifikacije za naslednje zahteve: a) Zbiranje in prenos podatkov: specifikacija podatkov, ki se prenašajo iz naprav v sisteme na višji ravneh. Na različne sloje OSI se lahko sklicuje več dovoljenih protokolov. Standard opredeljuje, kdaj zahteva komunikacija pozivanje in kdaj so uporabljena asinhrona sporočila. Osnova so sporočila, ki jih sprožijo dogodki. b) Shranjevanje in oblika zapisa podatkov: specifikacije oblikovanja in strukturiranja podatkov. To zajema izbiro med oblikami zapisov XML, CSV, EDI, JSON in drugimi oblikami zapisov, vključno z možnimi binarnimi oblikami. c) Podatkovni model: specifikacija semantike (pomena) za podatki. To je najpomembnejši del in eden najpomembnejših ciljev specifikacije. To pomeni, da bosta razvita konceptualni podatkovni model in njegova preslikava v obliko zapisa podatkov. Največ pozornosti se bo posvetilo ravni podrobnosti specifikacij, da se bo zagotovil dokument, ki bo podajal podrobne informacije o specifikaciji, ne da bi bil preveč splošen ali preveč natančen.

Najbolje prodajani standardi