SIST EN 55012:2008

Oznaka standarda: SIST EN 55012:2008
Koda projekta: 20701
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Vehicles, boats and internal combustion engines - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement for the protection of off-board receivers
Naslov (slovenski): Vozila, plovila in naprave, ki jih poganjajo motorji z notranjim zgorevanjem - Karakteristike občutljivosti za radijske motnje - Mejne vrednosti in merilne metode za zaščito sprejemnikov, ki niso neposredno vgrajeni (CISPR 12:2007)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 55012:2008 angleški jezik Active SIST-J: 88.00 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: EMC - Elektromagnetna združljivost
ICS: 27.020 33.100.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2008
Refer. št. objave: Sporočila 2008-02
Področje projekta (angleško): The limits in this International Standard are designed to provide protection for broadcast receivers in the frequency range of 30 MHz to 1 000 MHz when used in the residential environment. Compliance with this standard may not provide adequate protection for new types of radio transmissions or receivers used in the residential environment nearer than 10 m to the vehicle, boat or device. This standard applies to the emission of electromagnetic energy which may cause interference to radio reception and which is emitted from a) vehicles propelled by an internal combustion engine, electrical means or both (see 3.1); b) boats propelled by an internal combustion engine, electrical means or both (see 3.2). Boats are to be tested in the same manner as vehicles except where they have unique characteristics as explicitly stated in this standard; c) devices equipped with internal combustion engines (see 3.3). See Annex G for a flow chart to help determine the applicability of CISPR 12. This standard does not apply to aircraft, traction systems (railway, tramway and electric trolley bus), or to incomplete vehicles. In the case of a dual-mode trolley bus (e.g. propelled by power from either a.c./d.c. mains or an internal combustion engine), the internal combustion propulsion system must be included, but the a.c./d.c. mains portion of the vehicle propulsion system is excluded from this standard. NOTE 2 Protection of receivers used on board the same vehicle as the disturbance source(s) are covered by CISPR 25. The measurement of electromagnetic disturbances while the vehicle is connected to power mains for charging is not covered in this standard. The user is referred to appropriate IEC and CISPR standards which define measurement techniques and limits for this condition. Annex H lists work being considered for future revisions.
Področje projekta (slovensko): Mejne vrednosti v tem mednarodnem standardu so zasnovane za zagotavljanje zaščite sprejemnikov radiodifuzije v frekvenčnem razponu od 30 MHz do 1000 MHz pri uporabi v bivalnih okoljih. Skladnost s tem standardom morda ne bo zagotovila primerne zaščite za nove tipe radijskega oddajanja in sprejemanja, ki se uporabljajo v bivalnih okoljih, ki so bližje vozilu, plovilu ali napravi od 10 m. Ta standard velja za oddajanje elektromagnetne energije, ki lahko povzroči interferenco pri radijskem sprejemu in ki se oddaja iz a) vozil, ki jih poganjajo motorji z notranjim izgorevanjem, električna sredstva ali oboje (glej točko 3.1.); plovila, ki jih poganjajo motorji z notranjim izgorevanjem, električna sredstva ali oboje (glej točko 3.2). Plovila je potrebno preskusiti na isti način kot vozila, razen kadar imajo edinstvene značilnosti, kot je izrecno navedeno v tem standardu; c) naprave, opremljene z motorjem z notranjim izgorevanjem (glej točko 3.3). Glej Dodatek G za shematski prikaz, ki pomaga pri ugotavljanju uporabnosti CISPR 12. Ta standard ne velja za zračna plovila, sisteme vleke (železnica, tramvaj in električni trolejbus) ali za nepopolna vozila. V primeru trolejbusa z dvema načinoma delovanja (npr. ki ga poganja energija bodisi iz izmenične ali enosmerne napeljave ali motor z notranjim izgorevanjem), mora biti vključen sistem notranjega izgorevanja za pogon, vendar je del pogonskega sistema vozila, ki ga predstavljajo izmenične ali enosmerne napeljave, izključen iz tega standarda. OPOMBA 2: Zaščita sprejemnikov, uporabljena v istem vozilu kot vir motenj, je zajeta v CISPR 25. Merjenje elektromagnetnih motenj, medtem ko je vozilo povezano z električnimi napeljavami za napajanje, ni zajeto v tem standardu. Uporabnik naj upošteva primerne IEC in CISPR standarde, ki opredeljujejo tehnike merjenja in omejitve tega pogoja. Dodatek H navaja delo, ki se bo upoštevalo v prihodnjih revizijah.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Dopolnjen z SIST EN 55012:2008/A1:2010 - Vozila, plovila in naprave, ki jih poganjajo motorji z notranjim zgorevanjem - Karakteristike občutljivosti za radijske motnje - Mejne vrednosti in merilne metode za zaščito sprejemnikov zunaj vozila, plovila ali naprave - Dodatek A1 21-sep-2010
Nadomešča SIST EN 55012:2003/A1:2005 - Vozila, plovila in naprave, ki jih poganjajo motorji z notranjim zgorevanjem – Karakteristike občutljivosti na radijske motnje – Mejne vrednosti in merilne metode za zaščito sprejemnikov, ki niso neposredno vgrajeni v vozila/plovila/naprave ali v sosednja vozila/plovila/naprave (CISPR 12:2001/A1:2005) 01-feb-2008
Nadomeščen z oSIST prEN 55012:2018 - Vozila, plovila in naprave, ki jih poganjajo motorji z notranjim zgorevanjem ali akumulatorji - Karakteristike občutljivosti za radijske motnje - Mejne vrednosti in merilne metode za zaščito sprejemnikov, ki niso neposredno vgrajeni 13-nov-2017
Revidiran SIST EN 55012:2008/A1:2010 - Vozila, plovila in naprave, ki jih poganjajo motorji z notranjim zgorevanjem - Karakteristike občutljivosti za radijske motnje - Mejne vrednosti in merilne metode za zaščito sprejemnikov zunaj vozila, plovila ali naprave - Dodatek A1 24-jan-2008
Nadomešča SIST EN 55012:2003 - Vehicles, boats and internal combustion engine driven devices - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement for the protection of receivers exept those installed in the vehicle/boat/device itself or adjacent vehicles/boats/devices (CISPR 12:2001) 01-feb-2008


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi