SIST-TS CEN/TS 17165:2019

Oznaka standarda: SIST-TS CEN/TS 17165:2019
Koda projekta: 00169077
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Light and Lighting - Lighting system design process
Naslov (slovenski): Svetloba in razsvetljava - Postopek načrtovanja sistemov za razsvetljavo
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TS CEN/TS 17165:2019 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu
ICS: 91.160.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Mar-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-03
Referenčna oznaka: CEN/TS 17165:2018
Področje projekta (angleško): The document specifies steps to be taken in the lighting system design process and lists responsibilities for the implementation and operation of the lighting solution. The aim of the process is: 1) to design lighting system solutions for sustainable lighting quality based on recommendations in the relevant lighting application standards, for wellbeing of users and for pleasant built environment, and 2) to ensure that the light requirements are fulfilled with energy efficient solutions (luminaire and control system) with data that can be used in the energy calculations, and 3) to list the equipment information to be used in the installation, commissioning, operation, maintenance of the lighting system over the years and the decommissioning process, and 4) to compile the documents defining the designed lighting system solution. The described lighting system design process applies to all projects of buildings and facilities whether, new or a refurbishment in the lighting sector this includes amongst others the following applications: - office buildings - business, communication, design; - industry buildings - manufacture, warehouse; - outdoor work place areas - shipyards, marshalling yards, timber works; - healthcare buildings - hospitals, hospice, residential and elderly care facilities; - retail buildings - shops, supermarkets, wholesales establishments; - hospitality buildings - bedded areas, meeting rooms, restaurant, café; - sports - indoor sports facilities and Outdoor sports fields; - education buildings - schools, college, university; - roads - traffic routes and conflict areas; - amenity areas - cycle paths, residential roads, pedestrian areas; - parking areas - indoor and outdoor. The process does not apply to: - specialised lighting systems, (historic buildings, stage, studio, dentist, operating table, etc.); - lighting built into machinery or medical equipment; - temporary lighting installations. This technical statement is not applicable to the design of the relevant electrical system and structures.
Področje projekta (slovensko): Dokument določa korake, ki jih je treba sprejeti v postopku načrtovanja sistemov za razsvetljavo, in navaja odgovornosti za izvedbo in delovanje rešitve razsvetljave. Cilj procesa je: 1) načrtovati rešitve sistemov za trajnostno kakovost razsvetljave, ki temeljijo na priporočilih ustreznih standardov za razsvetljavo, namenjenih za dobro počutje uporabnikov in za prijetno oblikovano okolje, 2) zagotoviti izpolnjevanje zahtev glede svetlobe z energijsko učinkovitimi rešitvami (svetilke in nadzorni sistem) ter s podatki, ki jih je mogoče uporabiti pri izračunih porabe energije, 3) navesti informacije o opremi, ki se bo uporabljala pri namestitvi, zagonu, delovanju, vzdrževanju sistema razsvetljave v prihodnjih letih, in o postopku njegove razgradnje, 4) izdelati dokumente, ki opredeljujejo načrtovani sistem za razsvetljavo. Opisani postopek načrtovanja sistemov za razsvetljavo velja za vse projekte stavb in objektov, bodisi novih ali obnovljenih, pri čemer gre za sektor razsvetljave za naslednje vrste uporabe: – poslovne stavbe – poslovanje, komunikacija, projektiranje; – industrijske stavbe – proizvodnja, skladišče; – delovna območja na prostem – ladjedelnice, ranžirne postaje, lesne delavnice; – zdravstvene stavbe – bolnišnice, hospici, stanovanjske stavbe in ustanove za oskrbo starejših; – maloprodajne stavbe – trgovine, supermarketi, grosistične ustanove; – gostinske stavbe – prenočišča, sejne sobe, restavracija, kavarna; – šport – dvoranski športni objekti in športna igrišča na prostem; – izobraževalne stavbe – šole, akademija, univerza; – ceste – prometne poti in nevarna območja; – prometne poti – kolesarske steze, ceste v naseljih, območja za pešce; – parkirišča – notranja in zunanja. Ta proces se ne uporablja za: – specializirane sisteme razsvetljave (zgodovinske stavbe, odre, studie, zobozdravstvene ordinacije, operacijske mize itd.); – razsvetljavo, vgrajeno v stroje ali medicinsko opremo; – začasne svetlobne inštalacije. Ta tehnična izjava se ne uporablja za načrtovanje ustreznega električnega sistema in struktur.

Najbolje prodajani standardi