SIST EN ISO 14064-2:2019

Oznaka standarda: SIST EN ISO 14064-2:2019
Koda projekta: CSS26040
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Greenhouse gases - Part 2: Specification with guidance at the project level for quantification, monitoring and reporting of greenhouse gas emission reductions or removal enhancements (ISO 14064-2:2019)
Naslov (slovenski): Toplogredni plini - 2. del: Specifikacija z navodilom za količinsko določanje, spremljanje in poročanje o povečanem zmanjševanju ali odstranjevanju emisij toplogrednih plinov na ravni projekta (ISO 14064-2:2019)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 14064-2:2019 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: UZO - Upravljanje z okoljem
ICS: 13.020.40
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jul-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-07
Referenčna oznaka: EN ISO 14064-2:2019
Področje projekta (angleško): This document specifies principles and requirements and provides guidance at the project level for the quantification, monitoring and reporting of activities intended to cause greenhouse gas (GHG) emission reductions or removal enhancements. It includes requirements for planning a GHG project, identifying and selecting GHG sources, sinks and reservoirs (SSRs) relevant to the project and baseline scenario, monitoring, quantifying, documenting and reporting GHG project performance and managing data quality. The ISO 14060 family of standards is GHG programme neutral. If a GHG programme is applicable, the requirements of that GHG programme are additional to the requirements of the ISO 14060 family of standards.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument določa načela in zahteve ter zagotavlja navodila za količinsko določanje, spremljanje in poročanje o dejavnostih, namenjenih za povečano zmanjševanje ali odstranjevanje emisij toplogrednih plinov (GHG) na ravni projekta. Vključuje zahteve v zvezi z načrtovanjem projekta toplogrednih plinov, opredelitvijo in izbiro virov, ponorov in zbiralnikov toplogrednih plinov (SSR), pomembnih za projekt in osnovni scenarij, spremljanjem, količinsko opredelitvijo in dokumentiranjem učinkovitosti projekta toplogrednih plinov in poročanjem o njem ter v zvezi z upravljanjem kakovosti podatkov. Skupina standardov ISO 14060 je nevtralna glede programa toplogrednih plinov. Če se uporablja program toplogrednih plinov, zahteve tega programa toplogrednih plinov veljajo dodatno poleg zahtev skupine standardov ISO 14060.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 14064-2:2012 - Toplogredni plini - 2. del: Specifikacija z navodilom za količinsko določanje, spremljanje in poročanje o povečanem zmanjševanju ali odstranjevanju emisij toplogrednih plinov na ravni projekta (ISO 14064-2:2006) 22-May-2019
Nadomešča SIST EN ISO 14064-2:2012 - Toplogredni plini - 2. del: Specifikacija z navodilom za količinsko določanje, spremljanje in poročanje o povečanem zmanjševanju ali odstranjevanju emisij toplogrednih plinov na ravni projekta (ISO 14064-2:2006) 08-Jun-2022
Revidiran SIST EN ISO 14064-2:2012 - Toplogredni plini - 2. del: Specifikacija z navodilom za količinsko določanje, spremljanje in poročanje o povečanem zmanjševanju ali odstranjevanju emisij toplogrednih plinov na ravni projekta (ISO 14064-2:2006) 13-May-2014


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi