SIST-TP ISO/TR 28118:2010

Oznaka standarda: SIST-TP ISO/TR 28118:2010
Koda projekta: 044512
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Information and documentation - Performance indicators for national libraries
Naslov (slovenski): Informatika in dokumentacija - Kazalniki uspešnosti nacionalnih knjižnic
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
oSIST-TP ISO/TR 28118:2009 angleški jezik Withdrawn SIST-M: 99.00 EUR
PDF
Papir
SIST-TP ISO/TR 28118:2010 angleški jezik Active SIST-M: 99.00 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija
ICS: 01.140.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-05
Področje projekta (angleško): This Technical Report establishes the performance indicators for national libraries. It is also applicable to libraries with regional tasks and without a defined population to be served, as many of their evaluation problems correspond to those of national libraries. The performance indicators are of special interest for comparison over time within the same library. Comparisons between libraries are possible, if differences in the tasks and constituencies of the libraries are taken into account. This Technical Report does not include performance indicators for evaluating the outcomes or impact of library services either on individuals, on the communities that libraries serve, or on society at this time. Since this is an evolving area of performance measurement for libraries, such performance indicators can be added at a later date.
Področje projekta (slovensko): To tehnično poročilo vzpostavlja kazalce uspešnosti za nacionalne knjižnice. Prav tako velja za knjižnice z regijskimi nalogami, ki nimajo določene populacije, da bi ji služile, saj veliko njihovih problemov ovrednotenja ustreza problemom nacionalnih knjižnic. Kazalniki uspešnosti so posebej zanimivi za primerjavo skozi čas v okviru iste knjižnice. Primerjave med knjižnicami so možne, če se razlike glede nalog in bralcev knjižnic upoštevajo. To tehnično poročilo ne vsebuje kazalnikov uspešnosti za ocenjevanje rezultatov ali posledic knjižničnih storitev za bodisi posameznike bodisi skupnosti, ki jim knjižnice služijo, ali za družbo v tem času. Ker je to razvijajoče se področje kazalnikov uspešnosti za knjižnice, se takšni kazalniki uspešnosti lahko dodajo kasneje.

Najbolje prodajani standardi