SIST EN 54-13:2017

Oznaka standarda: SIST EN 54-13:2017
Koda projekta: 00072088
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Fire detection and fire alarm systems - Part 13: Compatibility and connectability assessment of system components
Naslov (slovenski): Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje - 13. del: Ocenjevanje združljivosti in povezljivosti sestavnih delov sistemov
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 54-13:2017 angleški jezik Withdrawn SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: POZ - Požarna varnost
ICS: 13.220.20 13.320
Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-maj-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-05
Razveljavitev: 01-feb-2020
Referenca razveljavitve: Sporocila 2020-02
Referenčna oznaka: EN 54-13:2017
Področje projekta (angleško): This document specifies the requirements for compatibility and connectability assessment of components of fire detection and fire alarm system or voice alarm system as a subsystem of fire detection and fire alarm system. The components comply either with the requirements of EN 54 or with a manufacturer’s specification where there is no EN 54 standard. This document only includes system requirements when these are necessary for compatibility assessment. This document covers transmission path only between components. However ,requirements for TP between components of a function which is distributed are covered by the relevant EN 54 standard and not by this document. This document also specifies requirements for the integrity of the fire detection and fire alarm system when connected to other systems. This document does not specify the manner in which the system is designed, installed and used in any particular application. This document recognizes that it is not practical to assess the compatibility or connectability of components in all possible configurations. Methods of assessment are specified to reach an acceptable degree of confidence within pre-determined operational and environmental conditions. This document specifies requirements related to compatibility and connectability assessment methods and tests for the components belonging to FDAS or connecting FDAS. This document does not cover components or functions which are not included in a FDAS. This document is applicable to systems where the components are interconnected by electrical wires or optical fibre or by radio frequency links or by any combination. For other interconnection technology between components , this standard may be used as a guidance. NOTE Other European Standards are expected to cover the requirements of the other systems to which the fire detection and fire alarm system may be connected.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument določa zahteve za ocenjevanje združljivosti in povezljivosti sestavnih delov sistema za odkrivanje in javljanje požara ali sistemov glasovnega javljanja, ki delujejo kot podsistem sistema za odkrivanje in javljanje požara. Sestavni deli so skladni z zahtevami standarda EN 54 ali s specifikacijo proizvajalca, če ni veljavnega standarda EN 54. Ta dokument vključuje samo sistemske zahteve, če so potrebne za oceno združljivosti. Ta dokument zajema samo pot prenosa med sestavnimi deli. Vendar so zahteve za pot prenosa med sestavnimi deli porazdeljene funkcije zajete v ustreznem standardu EN 54 in ne v tem dokumentu. Ta dokument določa tudi zahteve za celovitost sistema za odkrivanje in javljanje požara, ko je ta povezan z drugimi sistemi. Ta dokument ne določa načina zasnove, namestitve in uporabe sistema pri kateri koli posamezni vrsti uporabe. Ta dokument upošteva, da ocena združljivosti ali povezljivosti sestavnih delov v vseh mogočih konfiguracijah ni praktična. Metode za oceno so določene na način, s katerim se doseže sprejemljiva stopnja zaupanja v okviru vnaprej določenih obratovalnih in okoljskih pogojev. Ta dokument določa zahteve v zvezi z metodami za ocenjevanje združljivosti in povezljivosti ter s preskušanjem sestavnih delov, ki so del sistema za odkrivanje in javljanje požara ali so z njim povezani. Ta dokument ne zajema sestavnih delov ali funkcij, ki niso del sistema za odkrivanje in javljanje požara. Ta dokument se uporablja za sisteme, pri katerih so sestavni deli medsebojno povezani z električnimi žicami ali optičnimi vlakni, prek radiofrekvenčnih povezav ali s kombinacijo navedenih možnosti. Za drugo tehnologijo medsebojnega povezovanja sestavnih delov se ta standard lahko uporablja kot vodilo. OPOMBA: Predvideno je, da druge sisteme, s katerimi so lahko sistemi za odkrivanje in javljanje požara povezani, obravnavajo drugi evropski standardi.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Dopolnjen z SIST EN 54-13:2017/kFprA1:2019 - Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje - 13. del: Ocenjevanje združljivosti in povezljivosti sestavnih delov sistemov 01-maj-2018
Nadomeščen z SIST EN 54-13:2017+A1:2020 - Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje - 13. del: Ocenjevanje združljivosti in povezljivosti sestavnih delov sistemov 01-feb-2020
Nadomešča SIST EN 54-13:2005 - Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje – 13. del: Ocenjevanje združljivosti sestavnih delov sistemov 01-maj-2017


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi