SIST EN 15780:2012

Oznaka standarda: SIST EN 15780:2012
Koda projekta: 00156152
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Ventilation for buildings - Ductwork - Cleanliness of ventilation systems
Naslov (slovenski): Prezračevanje stavb - Kanali - Čistoča prezračevalnih sistemov
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 15780:2012 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb
ICS: 91.060.40 91.140.30
Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2012
Refer. št. objave: Sporočila 2012-02
Referenčna oznaka: EN 15780:2011
Področje projekta (angleško): This European Standard applies to both new and existing ventilation and air conditioning systems and specifies the assessment criteria of cleanliness, cleaning procedures of these systems, and the validation of the effectiveness of cleaning applies also to products, which conform to EN 1505, EN 1506, EN 13053, EN 13180 and EN 13403, used in air conditioning and ventilation systems for human occupancy defined in the scope of CEN/TC 156. This European Standard does not apply to installations for industrial processes. Cleanliness of ventilation systems is considered important for human comfort and health, energy consumption, system service life and for cleanliness of operations or processes carried out in the ventilated area. Considerations for change of component as an alternative for cleaning (e.g. in case of flexible ducts and air filters) are also included. This European Standard specifies general requirements and procedures necessary in assessing and maintaining the cleanliness of ducted ventilation, including: - cleanliness quality classification; - how to assess the need for cleaning (visual, measurements); - assessment frequency (general guidance); guidance of system inspections in accordance with EN 15239, and EN 15240 when relevant; - selection of cleaning method – to be in line with handing over documentation according to EN 12599; - how to assess the result of cleaning. This European Standard is a parallel standard to EN 12097, which specifies requirements for dimension, shape and location for access panels for cleaning and service in ductwork systems. This European Standard is made as an umbrella standard with informative annexes that can be revised, completed and further added in future revisions of this European Standard for specific system types, and products or applications in the system, such as: - Air Handling Units (AHU); - filter; - humidifiers; - heat recovery units; - decentralised air treatment units such as fan-coil units, indu
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard se uporablja za nove in obstoječe sisteme za prezračevanje in klimatizacijo ter določa merila za ocenjevanje čistoče, postopkov čiščenja teh sistemov in potrjevanje učinkovitosti čiščenja in velja tudi za izdelke, ki so skladni s standardi EN 1505, EN 1506, EN 13053, EN 13180 in EN 13403 in se uporabljajo v sistemih za prezračevanje in klimatizacijo za človeško uporabo, opredeljenih v področju uporabe CEN/TC 156. Ta evropski standard se ne uporablja za naprave za industrijske procese. Čistoča prezračevalnih sistemov velja kot pomembna za udobje in zdravje človeka, porabo energije, življenjsko dobo sistema in čistočo postopkov ali procesov, ki se izvajajo na prezračevanem območju. Vključeni so tudi premisleki o zamenjavi dela kot nadomestilu za čiščenje (npr. pri gibkih kanalih in zračnih filtrih). Ta evropski standard določa potrebne splošne zahteve in postopke za presojo in vzdrževanje čistoče prezračevalnih kanalov, vključno z: – razvrstitvijo kakovosti čistoče; – načinom za oceno potrebe po čiščenju (vizualno, meritve); – pogostostjo ocen (splošni napotki); napotki za sistemske preglede v skladu s standardom EN 15239 in, kjer je ustrezno, EN 15240; – izbiro metode čiščenja – da bo v skladu z oddajo dokumentacije iz standarda EN 12599; – načinom za oceno rezultatov čiščenja. Ta evropski standard se uporablja skupaj s standardom EN 12097, ki določa zahteve za dimenzije, obliko in lokacijo plošče za dostop v primeru čiščenja in servisa sistemov kanalov. Ta evropski standard je krovni standard z informativnimi dodatki, ki jih je mogoče revidirati, dopolniti in dodati v prihodnjih revizijah za specifične vrste sistemov, izdelkov ali naprav v sistemu, kot so: – prezračevalne enote (AHU); – filtri; – vlažilniki; – enote za vračanje toplote; – samostojne enote za obdelavo zraka, kot so ventilatorski konvektorji, indu
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran oSIST prEN 15780:2008 - Prezračevanje stavb - Kanali - Čistoča prezračevalnih sistemov 01-feb-2012
Revidiran oSIST prEN 15780:2021 - Prezračevanje stavb - Kanali - Čistoča prezračevalnih sistemov 01-jun-2021


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi